Studieförbunden: Kulturstopp för studieförbund i Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-19 14:29 CEST - Studieförbunden

- Förslaget till nytt bidragssystem för studieförbunden i Göteborg har skapat en stor oro. Vi får signaler om att vissa studieförbund överväger att stänga ned hela sin programverksamhet eftersom det inte är mödan värt att söka de kommunala bidragen längre.

Bildningsresan har börjat, i Kristianstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-11 13:49 CEST - Studieförbunden

- Bildningsresan har börjat. Idag har vi gjort vårt första stopp, i Kristianstad. Här har vi fokuserat på hur studieförbunden kan bidra till integrationen av nya svenskar och att bryta utanförskapet i marginaliserade stadsdelar. Vi har också breddat perspektivet till delaktighet och inkludering när det gäller människor med funktionsnedsättningar.

Anslagen till studieförbund urholkas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-20 15:43 CEST - Studieförbunden

Studieförbundens kommentarer till budgetpropositionen.

Studieförbunden presenterar delrapport: Högt tempo på åtgärder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-08-27 08:35 CEST - Studieförbunden

- Vi har inlett ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i folkbildningsverksamheten. Vi har identifierat problem utifrån de unikt noggranna genomlysningar som skett av verksamheten och tagit fram effektiva åtgärder för att möta dem. Dessa åtgärder implementeras nu i högt tempo av de tio studieförbunden. Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.

Sociologiprofessorn Eric Klinenberg till årets Folk & bildning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-01 17:39 CET - Studieförbunden

Årets huvudtalare vid Folk & bildning 2018 blir Eric Klinenberg, professor i sociologi vid New York University. Aktuell med boken "Palaces for the people: How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life".

Folk & Bildning på SVT Forum 5 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-04 13:26 CEST - Studieförbunden

För andra året i rad anordnar Studieförbunden konferensdagen Folk & Bildning, en konferens där vi fokuserar på folkbildning och studieförbundens roll som aktörer utifrån aktuella samhällsdiskussioner. Teman för dagen är Demokrati och Etablering av nyanlända. Konferensens publik på plats består av forskare, folkbildare, opinionsbildare och politiker, men i år kan även du som folkbildningsnyfike

Debatt: En av tio är inte digitalt delaktig

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-31 14:11 CET - Studieförbunden

Branschorganisationen Studieförbunden kommenterar regeringens och digitaliseringskommissionens förslag, och kräver att staten genom Folkbildningsrådet genomför en omfattande folkbildningsinsats för att sluta den digitala klyftan. Satsningen måste vara tillräckligt stor för att möta utmaningen i att en miljon personer i Sverige inte är med i den digitala övergången.

84 150 asylsökande lär sig svenska hos studieförbunden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 08:00 CET - Studieförbunden

84 150 asylsökande har deltagit i verksamhet hos något av de tio studieförbunden i år. ”Det är ett historiskt resultat och något att vara stolt över” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. ”Samtidigt vill vi få möjlighet att göra mer också för de människor som får uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige.”

Har regeringen förtroende för den fria folkbildningen?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-18 11:31 CEST - Studieförbunden

I dagens budgetproposition uttrycker regeringen i ord ett stort förtroende för den fria folkbildningens roll för livslångt lärande och demokrati, liksom för studieförbundens läsfrämjande insatser. I samma proposition föreslås att 30 miljoner kronor av folkbildningsanslaget ska öronmärkas för läsfrämjande och att anslaget ska urholkas genom att också användas för utvärdering av folkbildningen.

Politikerna i otakt med medborgarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-24 07:30 CEST - Studieförbunden

Fagert tal inte mycket värt för dem som vill engagera sig lokalt, skriver Folkbildningsförbundet i en artikel på nya sajten Dagens Samhälle DEBATT. Kommunpolitikerna går inte i takt med medborgarnas krav och förväntningar på att suga tag i framtidens utmaningar. ”Visa tilltro till människors egen förmåga att forma sitt bildningsarbete” skriver Folkbildningsförbundet.