Berättarministeriet visas upp som en ”ny lösning” i Washington

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-10 08:00 CEST - Berättarministeriet

Idag medverkar den icke-vinstdrivande organisationen Berättarministeriet på ett panelsamtal på svenska ambassaden i Washington där organisationen ges som ett exempel på en ”ny lösning” inom utbildningsområdet. Framförallt är det Berättarministeriets unika samverkansmodell som uppmärksammas.

Martha Ehlin årets hedersmedlem i Livet som Gåva

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-09 06:01 CEST - Njurförbundet

Livet som Gåva grundades 1996 och är en nationell organisation som har till syfte att driva opinion för att fler människor tar ställning för donation av organ och vävnader. I Livet som Gåva ingår både patientorganisationer och företrädare för medicinsk profession

"Den Goda Fisken" seminarium med Isabella Lövin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-07 13:00 CEST - EkoMatCentrum

Den Goda Fisken

Lilla Ekomatsligan - premiering av mest ekologiska förskola/skola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-02 08:10 CEST - EkoMatCentrum

Premieringen sker den 21 oktober kl. 15:40 på Nordic Organic Food Fair i Malmö och inkluderar även ett inspirationsseminarium om hur man kan påverka barns matvanor ”Förbättra barns matvanor med en mer klimatsmart och ekologisk kost”, kl. 16:00 - 16:30. Nordic Organic Food Fair är ett för året nytt arrangemang och är tillägnat den ekologiska livsmedelssektorn.

Berättarministeriet belönas för sitt arbete med barn och unga i Södertälje

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-05 08:00 CEST - Berättarministeriet

Ilona Awrohum, 25, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet i Södertälje, tar i dag emot Försäkringsbolaget Ifs stipendium Säkerhetsnålen på 50 000 kr för sitt arbete med att inspirera barn och unga att utveckla sitt berättande. >Prisutdelare är jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.

Sven Hagströmer, Anders Lago och Robert Weil tar plats i Berättarministeriets styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-28 08:32 CEST - Berättarministeriet

Sven Hagströmer, Anders Lago, Kent Löwenberg, Finin Versteegh och Robert Weil blir nya ledamöter i stiftelsen Berättarministeriets styrelse. Övriga ledamöter är Cecilia Nordström (styrelseordförande) samt Anna Qvennerstedt.

Klimatsmart memoryspel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-27 14:10 CEST - EkoMatCentrum

Ekomatcentrum har tagit fram ett memoryspel med färgstarka fotografier på frukt och grönsaker. Spelet levereras i en ask och består av två spel med olika svårighetsgrader. Priset på spelet är 90 kr exkl moms och porto.

Klimatsmarta matvanor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-27 14:10 CEST - EkoMatCentrum

Ekomatcentrum driver nu en kampanj, delfinansierad av Naturvårdsverket, för att öka klimatsmart mat i skolor och förskolor. Fem kommuner deltar för närvarande i kampanjen, Borlänge, Haninge, Järfälla, Södertälje samt Östersund. Ekomatcentrum är en ideell förening som i över 15 år verkat för att öka intresset för klimatsmart och ekologisk mat i livsmedelskedjans alla led.

Färre organdonationer i år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-07-08 06:15 CEST - Njurförbundet

Dilsa Demirbag-Sten får Göran Lagervalls stipendium för sitt arbete med Berättarministeriet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-11 08:00 CEST - Berättarministeriet

Dilsa Demirbag-Sten tilldelas årets Göran Lagervall stipendium för sitt ”engagerande arbete med Berättarministeriet”. 2013 års stipendium går till ”en person som gjort betydelsefulla insatser för barn och unga som hamnat i eller riskerar hamna i utanförskap”. Stipendiet delas ut av >socialborgarrådet Anna König Järlmyr.