Debatt: E-förvaltningen - ett demokratiskt fiasko?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-02-12 09:30 CET - Studieförbunden

Kommuner och region riskerar att utveckla e-tjänster som en stor del av befolkningen inte kan använda. Det skriver Folkbildningsförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle. Folkbildningsförbundet pekar på att endast av tio svenska kommuner som har lättläst information på sin webbsida, och efterlyser insatser för de två miljoner svenskar som står utanför internetsamhället.

Ekocentrum i Sigtuna blir EkoMatCentrum

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-02-04 07:00 CET - EkoMatCentrum

Ekocentrum i Sigtuna byter namn till EkoMatCentrum och laddar samtidigt om verksamheten. Vår profilering blir tydligare och vi undanröjer samtidigt missförstånd och sammanblandningar med andra organisationer med samma namn som vårt tidigare", säger verksamhetsledarna Eva Fröman och Carin Enfors.

Historieutbildningen vid Södertörns högskola får positivt omdöme av HSV

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-01-15 13:22 CET - Södertörns högskola

Högskoleverket har granskat historieämnet vid landets högskolor och publicerar idag en rapport med resultatet av granskningen.Historieutbildningen vid Södertörns högskola får genomgående ett positivt omdöme och föreslås examinationsrätt för doktorsexamen.

Södertörns högskola deltar i två av de nya gymnasiala spetsutbildningarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-01-15 13:15 CET - Södertörns högskola

Södertörns högskola deltar i två av de tio gymnasiala spetsutbildningar som Skolverket nyligen beslutat om.

Nio nya professorer installerade vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-18 17:25 CET - Södertörns högskola

Mer än 20 % ekologiskt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-11 09:04 CET - EkoMatCentrum

Flera kommuner och landsting har stora chanser att nå regeringens mål: ”25 % ekologiskt i offentlig verksamhet är 2010”. Tre förvaltningar har mer än 20 procent. Det visar Ekocentrum i Sigtunas årliga undersökning av inköpen av ekologisk mat i offentliga kök.

Kultur och Entreprenörskap - ny kurs för konstnärliga verksamheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-04 13:56 CET - Södertörns högskola

Den kulturella industrins betydelse och framväxt Idag behövs nya kunskaper och det ställs andra krav på dagens yrkesverksamma konstutövare, som överskrider det rent konstnärliga uttrycket. Den kulturella industrin ökar dramatiskt i Sverige och Europa och kulturens betydelse inom regional och kommunal utveckling blir allt tydligare - samtidigt som näringsliv och organisationer börjat använda de konstnärliga uttryckssätten och processerna för att idéutveckla och positionera sig.Kultur & Entreprenörskap - om kursenIntentionen med kursen är att utöka studenternas möjligheter och att vidga förståelsen för entreprenörskap. Kursen kommer att ge konkreta kunskaper i idéutveckling, marknadsföring, omvärldsorientering, projektledning och juridik mm. För att göra den affärsmässiga delen av entreprenörskapet mer hanterbar innehåller kursen metoder för att utveckla kulturella verksamheter, idémässigt såväl som ekonomiskt. Utbildningen är en fristående kurs och omfattar 30 högskolepoäng, halvfart dagtid. Kursen kommer till stor del att vara praktiskt inriktad, och inkludera arbete med pågående projekt som case. Kontakt

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola föreslås få ett speciellt ansvar för romani chib

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-03 16:22 CET - Södertörns högskola

Utredningen om en ny lärarutbildning föreslår att Södertörns högskola övertar det särskilda ansvaret för det nationella minoritetsspråket romani chib, och tilldelas resurser för att bygga upp forskning och lärarutbildning i ämnet.

Så uppstod dagens finanskris - Paneldebatt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-01 11:02 CET - Södertörns högskola

SÅ UPPSTOD DAGENS FINANSKRIS

Så blir du konfliktsmart

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-11-04 13:48 CET - Södertörns högskola

Hur blir man konfliktsmart? Den 14 november är gymnasieelever från södra Storstockholm särskilt inbjudna till Södertörns högskola, för att tillsammans med lärare och studenter få möta varandra och träffa inbjudna gäster.