Skatt på förbränning är inte en miljöskatt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-18 11:23 CEST - Avfall Sverige AB

En skatt på avfall till förbränning har knappast någon möjlighet att öka materialåtervinningen eller minska avfallsmängderna. I stället krävs en aktiv och stringent kemikaliepolitik och utvecklade design- och produktkrav. Då kan långsiktigt verkliga cirkulära kretslopp skapas, om det verkligen är regeringens mål med politiken.

Avfall Sverige välkomnar regeringens förordningsändring kring producentansvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-28 13:02 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige välkomnar att regeringen nu fullföljer ambitionen att reformera dagens producentansvar för förpackningar och tidningar och skapar ett bekvämt insamlingssystem som går att lita på. I förordningsförändringarna tydliggörs att producentansvaret ska gälla fullt ut och också att man inför krav på kommunerna att erbjuda insamling av utsorterat matavfall från hushållen.

Ny centeröppning i långdragen avfallsfråga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-02 09:46 CEST - Avfall Sverige AB

Centerstämman i Malmö beslutade i helgen att öppna upp för möjligheten till kommunal insamling inom ett kvarvarande samlat producentansvar för förpackningar och tidningar. Det är en betydelsefull förändring av inställning jämfört med tidigare.

Kommunernas roll viktig för övergången till cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-22 14:47 CET - Avfall Sverige AB

Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen.

Avfall Sverige välkomnar miljöministerns initiativ om nya regler inom avfallsområdet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-02 09:11 CET - Avfall Sverige AB

Miljödepartementet har arbetat fram ett förslag om övergripande nya regler inom avfallsområdet.

Vi är stolta över vårt miljöarbete

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 16:10 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat tack vare vår framgångsrika avfallshantering. Att vi som arbetar med avfall och fjärrvärme bidrar till det gör oss stolta. Vi skapar klimat- och miljönytta långt utanför Sveriges gränser.

Avfall Sverige välkomnar besked: Utredare för flytt av insamlingsansvar klar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-25 08:32 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige välkomnar regeringens besked att utse Mia Torpe till utredare. Torpes arbete går ut på att förverkliga regeringens tydliga ambition att flytta insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Förorenat byggavfall återvinns med ny metod

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-08-18 14:52 CEST - Avfall Sverige AB

Fortsatt oklart om ansvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-24 17:34 CEST - Avfall Sverige AB

Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-23 13:15 CEST - Avfall Sverige AB