Sametinget deltar på Almedalsveckan

Press Releases - Published: 2019-06-27 16:24 CEST - Sametinget

Under årets Almedalsvecka deltar delar av Sametingets politiska ledning tillsammans med representanter för Sametingets ungdomsråd och kansli. Sametinget har sin träffpunkt på Skeppsbron H115. Där finns vi tillgängliga måndag-onsdag kl. 10-18. På tisdag kl. 11.15-11.45 kommer Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti och kulturminister Amanda Lind att hålla ett samtal om konsultationsordningen i frågor som rör det samiska folket.

Sametinget i Örnsköldsvik 19-21 februari 2019

Press Releases - Published: 2019-02-17 06:57 CET - Sametinget

Sametingets folkvalda församling håller årets första plenum i Orrestaare/Örnsköldsvik på Arken konferens under vecka 8. Det passar väldigt bra eftersom kommunen från den 1 februari har blivit förvaltningskommun för samiska.

Sametinget har stora förväntningar på Sveriges nya regering

Press Releases - Published: 2019-01-21 18:15 CET - Sametinget

Sametinget gratulerar Stefan Löfven som nygammal statsminister och välkomnar den nya regeringen. För oss samer är det stora och viktiga frågor som ligger på bordet, bland annat konsultationsordningen, nordisk samekonvention och rovdjursfrågan. För stora delar av departementen är samefrågorna små och obetydliga. För oss samer betyder de allt i världen. Låt inte det arbetet stanna upp!

Sametinget håller plenum i Storforsen och firar 25-årsjubileum

Press Releases - Published: 2018-11-09 13:07 CET - Sametinget

Sametingets ledamöter samlas till årets tredje och sista plenum i Storforsen, Vidsel den 12-16 november 2018. Samtidigt passar man på att fira att det är 25 år sedan Sametinget inrättades i Sverige. Plenum ska inte fatta beslut om några stora frågor under detta plenum. Däremot ska några kommande utredningar presenteras i seminarieform, bl a om skogssamerna, parlamentsbyggnaden och sametingsvalet.

Plenum i Saadteskenjuana 21-25 maj 2018

Press Releases - Published: 2018-05-17 07:55 CEST - Sametinget

Sametingets folkvalda församling samlas till plenum på Saxnäsgården i Saxnäs, Vilhelmina kommun under vecka 21. Först ska ett extra plenum som oppositionen begärt, behandla tunga ärenden som Nordisk samekonvention och Konsultationsordningen. Därefter följer ordinarie plenum med många viktiga ärenden.

Sametingets ungdomsråd vill se ungdomsförbund i Sametinget

Press Releases - Published: 2018-02-08 13:35 CET - Sametinget

I det budgetäskande för kommande år som Sametingets plenum antog den 7 februari äskas medel för att inrätta ungdomsförbund även i Sametinget. Samtliga riksdagspartier har ungdomsförbund men sametingspartierna har i dagsläget inga resurser till att inrätta ungdomsförbund. Detta vill ungdomsrådet ändra på!

#DigiGiella18 - Digital teknik hjälper samiskan att växa

Press Releases - Published: 2018-02-06 08:45 CET - Sametinget

Hur kan den digitala tekniken bidra till bevarande, främjande och utveckling av de samiska språken? Det är den röda tråden i språkkonferensen #DigiGiella som hålls under jubileumsveckan i Staare/Östersund. Konferensen arrangeras av Samiskt språkcentrum för tredje året i rad i samarbete med Humlab vid Umeå Universitet, Umeå kommun samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund.

Sametinget deltar på 100-årsjubileum i Östersund

Press Releases - Published: 2018-02-01 10:46 CET - Sametinget

5-9 februari 2018 kommer Sametinget att fira hundraårsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Då samlas ledamöterna i Staare/Östersund. På måndag är det partiöverläggningar och seminarium. Onsdag till fredag pågår plenum på Hotell Gamla Teatern. Tisdagen den 6 februari är det Samernas nationaldag och kl. 17 äger en högtidlig invigning av Staare2018 rum utanför Rådhuset.

Så många röstade i vallokal i sametingsvalet 2017

Press Releases - Published: 2017-05-21 20:55 CEST - Sametinget

När vallokalerna stängde hade 1 964 personer besökt en vallokal för att rösta i valet till Sametingets sjunde mandatperiod. Det brukar vara allt mellan 1000 och 1500 personer som går till en vallokal på söndagen. Ännu kan brevröster droppa in till Länsstyrelsen i Luleå, men till i fredags hade 2 286 brevröster kommit in. År 2013 röstade sammanlagt 4530 personer.

Parlör anpassad för ungdomar ska öka användningen av samiska på socialamedier

Press Releases - Published: 2017-05-19 12:31 CEST - Sametinget

I samband med Sáminuorras förbundsmöte och ungdomskonferens i Lövånger 19-20 maj överlämnar Samiskt Språkcentrum Sámásparlör till Sáminuorra. Under fjolåret genomförde Samiskt språkcentrum språkkampanjen #Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #Sámásthmujna2 #Saemesthmunnjien.