Ny modell visar åtgärderna som hjälper i klimatomställningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-16 08:00 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu har projektet Fossilfria transporter i norr i samarbete med LTU, Luleå tekniska universitet, tagit fram en energisystemmodell som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen.

Miljonstöd från Klimatklivet ska få fler att cykla i Storuman

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-28 09:11 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Storumans kommun har fått 1,1 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för att förbättra gång- och cykelvägar. En anledning är att barnen önskat sig en tryggare miljö i trafiken.

#Delapådet - en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-08 07:30 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelserna presenterar kampanjen #delapådet, en kampanj om normer kring föräldraskap och föräldraledighet.

Fler älgar får fällas under årets jakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-29 10:15 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

124 miljoner kronor till restaurering av älvar i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-23 10:21 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är det största någonsin i sitt slag i Sverige och omfattar ca 200 kilometer älvsträcka. Det har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.

86 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-15 10:46 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

Landshövdingen och Skogsriket i Granö – besöksnäringen i fokus inför sommaren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-07 15:28 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Nu börjar besöksnäringens högsäsong. Hur kan skogen användas som en arena för länets turistföretag? Vilka innovationer kan utveckla besöksnäringen i skogen på ett hållbart sätt?

Skogskollo för tjejer ska ge mer jämställd bransch

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-02 11:30 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

– Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog, och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare.