Medlare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-11-30 14:35 CET - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t.o.m. maj 2010

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-03 10:19 CEST - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-22 16:50 CEST - Medlingsinstitutet

Mer information

Medlare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-21 12:20 CEST - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-15 10:59 CEST - Medlingsinstitutet

Mer information

Medlare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-01 13:22 CEST - Medlingsinstitutet

Mer information

Inbjudan till journalistseminarium inför den stora avtalsrörelsen 2010

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-10 16:57 CET - Medlingsinstitutet

Snart börjar avtalsrörelsen 2010, en av de största pålänge. Omkring 3,3 miljoner anställda ska få nya löner och 550 avtal ska förhandlas om. Ur programmet:

Löneutvecklingen t.o.m. juni 2009

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-09-04 10:03 CEST - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella löne­statistiken. Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 31 augusti på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman den till uppgifter för sektorer och för hela ekonomin. Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad 2008. Övertidsandelen har minskat betydligt under de senaste kvartalen vilket sänker den här publicerade löneförändringen framför allt för arbetare inom industrin. Påsken påverkar. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen för mars 2009 även av att påsken i år inföll i april mot i mars förra året. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med s.k. kontinuerlig drift. För mer informationBo Enegren, 08-545292 44

Medlingsinstitutet presenterar den senaste lönestatistiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-08-26 16:11 CEST - Medlingsinstitutet

Tid: torsdag 3 september 2009, presskonferensen börjar kl 9.30 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00 statistiken måste vi hålla på till kl 9.30) Plats: Victory Konferens, Trafalgarsalen, Lilla Nygatan 5 Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

Medlare utsedda för bankerna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-22 13:45 CEST - Medlingsinstitutet