Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 13 januari

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-13 16:24 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om förslag till sanktioner gällande uppföljning av diagnosregistrering för 2019 och om utredning av framtida alarmeringstjänst i VGR.

Nationell life science-konferens med VGR som en av värdarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-13 12:21 CET - Västra Götalandsregionen

Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Därför bjuder Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West tillsammans med Regeringskansliet in till en digital nationell konferens med fokus på konkreta resultat inom Life Science-området.

Västra Götalandsregionen satsar 21 miljoner på AI Sweden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-17 15:24 CET - Västra Götalandsregionen

AI Sweden på Lindholmen i Göteborg har etablerat sig som en motor för det svenska AI-ekosystemet och en central aktör såväl nationellt som i Västsverige för att driva och samla frågor kopplat till tillämpad AI, attrahera kompetens samt skapa förutsättningar för samverkan. Idag tog regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om 21 miljoner kronor att medfinansiera AI Sweden under ytterligare en period, 2022-2024.

Team ska hjälpa dem med funktionsnedsättning som har komplexa vårdbehov i vårdöverenskommelse med Södra Älvsborgs sjukhus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-16 15:20 CET - Västra Götalandsregionen

Vårdöverenskommelsen för åren 2022-2023 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) innebär utökade uppdrag där det bland annat ingår att ett team ska ta hand om patienter över 18 år med komplexa behov av vård.

Dalsland blir testarena för nya lösningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-16 10:13 CET - Västra Götalandsregionen

Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.

Fortsatt Samverkande sjukvård i hela Fyrbodal

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-15 14:59 CET - Västra Götalandsregionen

Konceptet Samverkande sjukvård kommer att finnas i alla kommuner i Fyrbodal även efter årsskiftet. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 15 december avtal med samtliga berörda kommuner.

Kommunerna i Västra Götaland antar rekordmånga klimatlöften inför 2022

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-15 09:00 CET - Västra Götalandsregionen

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med 31 100 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag. Samtidigt offentliggörs sammanställningen av vilka nya klimatlöften kommunerna antagit inför 2022. Den visar att alla 49 kommuner i Västra Götaland totalt har antagit 426 klimatlöften, att jämföra med 326 klimatlöften inför i år.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 december

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-10 14:56 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom förslag till åtgärder gällande förlossningsvården i Västra Götalandsregionen. Vidare fattades beslut bland annat om avtal som ger ökat stöd kring självskadebeteende och ätstörningar, och om inrättande av nya team för smärtvård.

Mobilt team inom barn- och ungdomspsykiatri i vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs sjukhus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-06 13:49 CET - Västra Götalandsregionen

Vårdöverenskommelsen för åren 2022-2023 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) innebär utökade uppdrag där det bland annat ingår ett mobilt team som ska göra hembesök hos barn och unga som har akuta eller tillfälligt ökade behov av psykiatriska insatser.

Byggstart Göteborg - Borås kvar i nationell infrastrukturplan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-30 14:04 CET - Västra Götalandsregionen

Idag offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till reviderad nationell transportplan 2022-2033. Förslaget innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för invånare och näringsliv. Det mest glädjande beskedet är att Västsveriges viktigaste prioritering, sträckan Göteborg-Borås finns kvar. Planerad byggstart är 2025-2027.