Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 9 september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-09 16:33 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om krav- och kvalitetsböcker för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab 2022-2023.

Utökade vårdmöjligheter för patienter vid psykiatrimottagning Öckerö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-08-30 15:54 CEST - Västra Götalandsregionen

Vid västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 30 augusti skedde samråd med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) om förändringar gällande psykiatrisk öppenvårdsmottagning på Öckerö.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 25 augusti

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-08-25 14:06 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om handlingsplan för huvudvärksvården och om förslag till avgift för hörapparater med uppladdningsbara batterier.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 30 juni

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-30 15:45 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om finansiering av Kraftens hus i Borås och arbete för uppstart av motsvarande verksamhet i Göteborg, handlingsplan för förbättrad cancerrehabilitering, fortsatt hantering av närakuter, och uppbyggnad av smärtteam inom primärvården.

Fortsatt öppet till kl. 24 på jourcentraler i Uddevalla och Bäckefors

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-23 17:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Det blir utökat öppethållande till klockan 24 alla dagar på jourcentralerna i Uddevalla och Bäckefors även under 2022. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände på onsdagen en överenskommelse med styrelsen för Närhälsan om detta öppethållande.

80 miljoner till Västra Götaland från React-EU - en del av EU:s återhämtningspaket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-23 07:53 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland. Den totala satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss snabbare ur coronakrisen.

Ett viktigt steg mot ny järnväg Göteborg-Borås

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-15 12:41 CEST - Västra Götalandsregionen

Stora infrastrukturprojekt såsom ny järnväg ligger ofta hisnande långt fram i tiden. Men nu verkar det som spaden kan vara i jorden inom några år för ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås. Byggstart är planerad till tidigast 2025, och idag tog regionstyrelsen ställning till det sista av tre samråd från Trafikverket som regionen ska hantera för att byggstart ska kunna bli verklighet.

OECD uppmanar till utbyggnad av dubbelspår Oslo-Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-11 07:50 CEST - Västra Götalandsregionen

Idag presenteras OECD:s rekommendationer för hur regionen Oslo – Göteborg – Köpenhamn – Hamburg ska utvecklas till en hållbar megaregion i norra Europa. Området har stor potential att bli en internationellt erkänd grön megaregion, men det förutsätter att det politiska gränsöverskridande samarbetet inom STRING mellan lokala och regionala organisationer även utvecklas mellan nationella myndigheter.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 9 juni

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-09 11:50 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om fortsatt finansiering av SRHR-bussen (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter), och förlängde också en rad tidigare beslut kring tillfälliga förändringar av regelverk med anledning av den pågående covid-19-pandemin.

Klart för förändring av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Lerum

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-31 16:48 CEST - Västra Götalandsregionen

Det politiska samrådet kring stängning av den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lerum har avslutats i enighet. Förändringarna innebär att invånarna i Lerum nu får bättre tillgång till nödvändiga behandlings- och vårdmetoder. Samtidigt kommer möjligheten till fysiska besök utifrån den enskilde patientens behov att finnas kvar i Lerum.