Ylva Eggehorn ger rum för daglig reflektion

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-25 06:30 CEST - Verbum AB

I den nya boken Natt och dag har Ylva Eggehorn samlat texter från olika tider och sammanhang. Kalenderår och kyrkoår, årstidsväxlingar, livets skiften och koltrastsång är några av de trådar som löper genom de 366 texterna.

Stefansmedaljen till kyrkohistorikern Ragnar Norrman

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-03 11:42 CEST - Verbum AB

Ragnar Norrman, kyrkohistoriker och tidigare docent och lektor vid Uppsala universitet, tilldelas Stefansmedaljen för att ha bidragit till Svenska kyrkans historieskrivning. Ragnar Norrman har också varit redaktör för Matrikeln för Svenska kyrkan under många år.

Djup, nåd, tro och tvivel är ledord på årets Bokmässa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-18 11:56 CEST - Verbum AB

Caroline Krook om Ingmar Bergman, Martin Lönnebo om Frälsarkransen, Jesper Svartvik om nåd, Kerstin Hesslefors Persson om existentiellt ledarskap och Are Norrhava om djup tid och tunna ställen. Det är några av Verbums författare och de ämnen som ligger nära deras hjärtan. Under bokmässan är de delar av Verbums scen- och seminarieprogram.

De spanar efter diakoni i vår tid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-17 13:01 CEST - Verbum AB

Vad har diakonin för roll i dagens segregerade samhälle? Vilka står längst bort och vilka är helt osynliga? Tillsammans med Kent Wistis bilder, ger diakonerna Karin Ahlqvist och Charlotte Sälls nya bok ett underlag till samtal om dagens diakonin, dess identitet och utmaningar.

Bibelns berättelse som en äventyrsbok för barn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-13 13:36 CEST - Verbum AB

Hanna Wallsten, som tidigare var reporter  på Kyrkans Tidning, lyckas genom sin nya barnbok förmedla en av bibelns apostlagärningar. Hållplats år 51 - Markus märkvärdiga resa är en fiktiv berättelse, där vår tid möter en av Bibelns mest spännande berättelser – den om Paulus. 

En fickbok för unga ledare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-11 06:55 CEST - Verbum AB

Verktyg för unga ledare är en liten fickbok fylld med tips på lekar och andakter till de unga ledarna inom kyrkan. Med sina erfarenheter som ledare i Svenska kyrkan ger författarna Jonathan Westerling och Jacob Bergvall verktyg som är lättillgängliga och varierade.

Jesper Svartvik om konsten att bli vän med nåden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-31 09:35 CEST - Verbum AB

I Konsten att bli vän med nåden fördjuper författaren, professorn och teologen Jesper Svartvik vår förståelse för den gyllene nåden, bland annat utifrån zenmästaren Sen No Rikyu. Söndagen den 16 september hålls ett författarsamtal och boksläpp i Hedvig Eleonora kyrka, i Stockholm.

Ny marknadsansvarig till Verbums tidningar och uppdragsverksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-21 13:48 CEST - Verbum AB

Verbum stärker upp verksamheten med en marknadsansvarig för tidningarna Kyrkans tidning och Sändaren och till förlagets uppdragsverksamhet.

Om andlighet och yta i debutboken Djup tid och tunna ställen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-20 11:39 CEST - Verbum AB

Are Norrhava är präst och meditationslärare. Med stor nyfikenhet på människor och möten mellan människor förmedlar han en gudstro som är förenlig med mångfald, öppenhet och glädje. Djup tid och tunna ställen är en bok om liv och andlighet. Om djup och yta. 

Söndag med Frälsarkransen runt om i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-18 17:43 CEST - Verbum AB

På tio platser i landet, under tre söndagar, uppmärksammas Frälsarkransen. En pilgrimsvandring i Tyresö och en temagudstjänst i Stora Tuna den 19 augusti, blir startskottet för Söndag med Frälsarkransen.