Synen på naturen - kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-04-17 10:20 CEST - Södertörns högskola

Vad kan vi idag lära av den tyske naturforskaren och upptäcktsresanden Alexander von Humboldt (1769-1859)? Vid en öppen föreläsningpå Södertörns högskola den 23 april berättar Anne Buttimer, professor emerita i geografi vid University College Dublin, om synen på naturen ur ett naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Aktivister med fokus på EU samlas i Göteborg i september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-03-23 10:18 CET - Studieförbunden

"Aktivt medborgarskap i Europa" är en konferens som samlar engagerade inom något av tre teman: identitet, delaktighet och klimat. Studieförbund, ideella organisationer och beslutsfattare från Europas alla hörn möts på Världskulturmuseet i Göteborg under två dagar i september.

Studieförbunden bra för nyanlända

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-02-09 15:38 CET - Studieförbunden

Regeringen inleder en ny dialog om relationerna mellan staten och den ideella sektorn. Denna gång står organisationer som arbetar med mottagande av asylsökande, nyanländas etablering samt integration i fokus. Även EU är på gång med ett ”Europeiskt integrationsforum”. Folkbildningsförbundet har tagit fram en modell för hur nyanlända till Sverige kan ta del av samhället med hjälp av studieförbunden.

Folkbildningsnyheter 2009

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-31 10:00 CET - Studieförbunden

Varje år träffas miljontals människor hos studieförbunden för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Hos varje enskilt studieförbund och hos folkbildningen i stort finns alltid något nytt och spännande att bevaka. Här har vi samlat några datum att ha koll på 2009.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola föreslås få ett speciellt ansvar för romani chib

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-03 16:22 CET - Södertörns högskola

Utredningen om en ny lärarutbildning föreslår att Södertörns högskola övertar det särskilda ansvaret för det nationella minoritetsspråket romani chib, och tilldelas resurser för att bygga upp forskning och lärarutbildning i ämnet.

"Låt folkbildningen träda fram i en överenskommelse om integration"

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-11-04 15:45 CET - Studieförbunden

En överenskommelse är klar mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. "Det är en bra överenskommelse för det sociala området. Vi hoppas på en kommande dialog om integration" kommenterar Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet. "I en överenskommelse om integration är studieförbunden en självklar part."

Så blir du konfliktsmart

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-11-04 13:48 CET - Södertörns högskola

Hur blir man konfliktsmart? Den 14 november är gymnasieelever från södra Storstockholm särskilt inbjudna till Södertörns högskola, för att tillsammans med lärare och studenter få möta varandra och träffa inbjudna gäster.

Tredje könet finns - åtminstone i Sydafrika

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-10-13 11:46 CEST - Södertörns högskola

Uppsats på nätet upptäcktes - och blev en bok