Konferens om dyslexi i arbetslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-31 13:00 CEST - Dyslexiförbundet

Läs- och skrivsvårigheter kan vara ett hinder i arbetslivet, men med rätt strategier kan dessa hinder omvandlas till möjligheter. Den 17 maj arrangeras i Västerås en konferens om dyslexi i arbetslivet. Den vänder sig till alla som arbetar med personalfrågor och som möter anställda med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Första Dyslexipriset till Kent Sköld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-24 00:29 CEST - Dyslexiförbundet

Arbetsförmedlaren Kent Sköld har fått 2015 års Dyslexipris för sina insatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Dyslexipriset delades ut i samband med invigningen av Dysleximässan i Göteborg.

Appar på Dysleximässan i Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-20 16:30 CEST - Dyslexiförbundet

Ytterst få pedagogiska appar fungerar vid lärande, hävdar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Men Idor Svensson, docent vid Linnéuniversitetet, vill nyansera bilden. Han menar att för elever med läs- och skrivsvårigheter har apparna revolutionerat lärandet. Idor Svensson är en av flera forskare och praktiker som föreläser om appar och andra hjälpmedel under Dysleximässan i Göteborg.

Dysleximässa i Göteborg 23-24 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 18:28 CEST - Dyslexiförbundet

I varje klass finns några elever som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Med tidig upptäckt kan deras svårigheter begränsas. Med rätt stöd behöver svårigheterna inte bli ett hinder. Under Dysleximässan får du lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter, hur det är att leva med och vad man kan göra åt det.

Europeiska Dyslexiveckan 2015: ”Rätten att läsa”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-02 17:20 CEST - Dyslexiförbundet

Nästa vecka är det den Europeiska Dyslexiveckan. På ett 60-tal platser runt om i Sverige ordnas föreläsningar, öppna hus, bokbord och utställningar för att uppmärksamma läs-, skriv- och räknesvårigheter. Temat för veckan är ”Rätten att läsa”.

Får inte våra lärarstudenter lära sig någonting om dyslexi?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-30 09:50 CEST - Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet FMLS på Almedalen. Idag tisdag arrangerar vi ett seminarium om innehållet i dagens lärarutbildningar och om lärarnas kompetens.

Dyslexiförbundet FMLS seminarier på Almedalen 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 08:00 CEST - Dyslexiförbundet

Vi arrangerar fyra seminarier med fokus på lärarnas utbildning och kompetens, elevernas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna, ansvaret för forskning om insatser för elever med dyslexi, samt rätten för personer med lässvårigheter att få ta del av innehållet i våra medier. Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Ska våra barn äntligen få hjälp?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-17 14:25 CEST - Dyslexiförbundet

Med den nya utredningen som regeringen tillsatta idag kan den utlovade läsa-, skriva- och räknagarantin äntligen bli verklighet. Dyslexiförbundet FMLS utgår från att garantin fokuserar på barn som har särskilt svårt att lära sig läsa, skriva och räkna. Insatser som fungerar för dessa barn, fungerar för alla.

Nominera till Dyslexipriset 2015!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-15 14:54 CEST - Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi har gemensamt instiftat Dyslexipriset. Syftet är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Rekrytering som funkar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-08 15:13 CEST - Dyslexiförbundet

Det ska funka att få, att behålla och att utvecklas i sitt arbete. För alla! För några år sedan, genomfördes en ambitiös statlig utredning som hette Funka, som tyvärr hamnade i byrålådan på Arbetsmarknadsministerns kansli. I den utredningen, tog folk från funktionshindersrörelsen och andra utsedda fram en rad bra förslag för hur situationen på arbetsmarknaden kunde förbättras för människor med funktionsnedsättning.