3 timmar till MatLusts Framtidskonferens & 5,5 timmar till finalen av Ät!Stockholm 2021

Press Releases - Published: 2021-11-23 08:00 CET - MatLust Utvecklingsnod

Kl. 11:00 inleds livesändningen från Södertälje Science Park. Kl. 11:00-12:30 bjuder vi på MatLusts Framtidskonferens och kl. 13:30-15:00 avgörs tävlingen Ät!Stockholm 2021, där tolv nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror tävlar.

Föräldrastöd ska hjälpa barnen att klara skolmålen

Press Releases - Published: 2021-11-22 11:01 CET - Västra Götalandsregionen

Ett av de största hoten mot hållbar utveckling i Västra Götaland är utanförskap. Utslagning kan börja redan i förskoleåldern. Ju tidigare insatser sätts in, desto större är chansen att utvecklingen kan vändas rätt. Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden avsatt resurser, sociala investeringar, för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa.

Skamligt att föreslå ny funkisskatt

Press Releases - Published: 2021-11-19 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Både regeringen och oppositionen säger i sina budgetförslag att de ska ta bort den så kallade ”funkisskatten”. Men i den skuggbudget som i veckan presenterades av M, KD och SD finns förslag som skapar en ny skatteklyfta mellan löntagare/pensionärer och de som har aktivitets- och sjukersättning. "Den här nya ”funkisskatten” innebär ytterligare ett svek mot många personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas att partierna drar tillbaka förslaget", kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

De får Stora Priset 2020 och 2021

Press Releases - Published: 2021-11-18 17:21 CET - Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stora Priset delas årligen ut till personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Den 1 december delar Stiftelsen Allmänna Barnhuset ut Stora Priset till 2020- och 2021- års pristagare. Pristagarna är Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, barnrättsexperten Simone Ek och Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM.

23 november – final i Ät!Stockholm 2021!

Press Releases - Published: 2021-11-18 08:00 CET - MatLust Utvecklingsnod

Tolv nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror tävlar i finalen av Ät!Stockholm 2021. Tävlingen arrangeras av Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Södertälje kommun och Projekt MatLust.

Var med och #snackapsykiskohälsa

Press Releases - Published: 2021-11-16 08:36 CET - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Många snackar om psykisk ohälsa, men det ses oftast som ett individuellt problem. På samhällsnivå görs alltför lite. Idag startar RSMH:s kampanj #snackapsykiskohälsa med hopp om att skapa ett snällare samhälle och ett öppnare samtalsklimat.

Efter invigningstalet på COP26 - hyllade urfolksaktivisten Txai Suruí besöker Sverige

Press Releases - Published: 2021-11-12 12:09 CET - Jordens vänner

24-åriga urfolksaktivisten Txai Suruí har uppmärksammats världen över efter sitt invigningstal på COP26. Hon har intervjuats i BBC och New York Times och hennes tal har hundratusentals visningar. Nu senast har Vatikanen bett om ett möte. I och med sitt engagemang för miljö, klimat och urfolks rättigheter lever hon under konstanta dödshot. Txai har startat upp ungdoms- och urfolksnätverket ”Indigenous Youth of Rondônia” i Brasilien och kämpat mot skövling och exploatering av Amazonas regnskog sedan hon var barn. Nästa vecka besöker hon Sverige och Jordens Vänner.

Ny studie: Självmord kan kopplas till obetalda skulder

Press Releases - Published: 2021-11-01 15:45 CET - Södertörns högskola

I en ny studie från Södertörns högskola undersöks innebörden av att inte kunna betala tillbaka en skuld och i vilken utsträckning skuldproblem kan kopplas till självmord. Resultatet visar att personerna i studien löpte mer än dubbelt så stor risk att begå självmord.

Hållbarhet och konkurrenskraft i fokus i regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2022

Press Releases - Published: 2021-10-22 15:28 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden har idag beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2022. Den präglas av återstart efter pandemin och har fokus på regionfullmäktiges mål att stärka innovationskraften, bygga kompetens och knyta samman Västra Götaland. En stor del går till insatser inom elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Det klimatstrategiska arbetet genomsyrar samtliga mål och fokusområden i budgeten.

20 år av samverkan i arbetet mot våld i nära relationer

Press Releases - Published: 2021-10-19 08:48 CEST - Regionhälsan

I år är det 20 år sedan beslut togs att Södra Älvsborgs 10 kommuner tillsammans med hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis, åklagarkammare och kriminalvård ska samverka i arbetet mot våld i nära relationer. Som en specialistverksamhet att hänvisa våldsutsatta, våldsutövare och barn till, bildades Utväg Södra Älvsborg.