Du kan komma långt på bananskal – med matrester i tanken kan vi spara 327 000 ton CO2

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-10-08 10:30 CEST - Avfall Sverige AB

På 1 000 bananskal kan man komma hela 96 km. Om vi producerade biogas av allt matavfall som är möjligt att samla in, skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till att hålla igång drygt 55 000 bilar under ett år och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 177 000 ton.

Ny rapport visar: Biogas ger 900 000 nya miljöbilar redan idag!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-07-03 17:20 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige och Gasföreningen avlivar myten om att vi inte klarar EU: s direktiv om 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn. I dag, den 3 juli presenterade Avfall Sverige, Gasföreningen och Svenskt vatten, unika siffror i en ny rapport som visar den totala potentialen för Biogas i Sverige. 

Vi verkar för en bättre arbetsmiljö i avfallsbranschen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2005-11-14 13:00 CET - Avfall Sverige AB