Kontoret en framgångsfaktor i rekrytering och kulturbygge

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-05-04 11:00 CEST - AMF Fastigheter

Kontoret betraktas som väldigt viktigt både bland företag och arbetstagare i åldern 30–60 år, trots att den hybrida arbetsmodellen blir alltmer vanlig. Faktum är att en betydande majoritet (86%) skulle överväga att tacka nej till ett arbete om kontoret inte levde upp till förväntningarna. Kontoret är därmed en framgångsfaktor både för att rekrytera och behålla talanger. Det visar en undersökning gjord av Reflect Affärsutveckling på uppdrag av Epicenter och AMF Fastigheter. 

Rapport från Astma- och Allergiförbundet: Stora brister i den svenska astma- och allergivården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-05-03 06:00 CEST - Astma- och Allergiförbundet

Idag, på internationella astmadagen, lanserar Astma- och Allergiförbundet den nya rapporten Astma- och Allergirapporten – om vår tids vanligaste kroniska folksjukdomar. Rapporten fokuserar på två av våra vanligaste sjukdomar och undersöker hur den svenska astma- och allergivården fungerar. En av tre svenskar har någon form av allergi och 800 000 personer lever med astma i Sverige idag. Båda sjukdomarna är främst vanligt förekommande bland barn, men trots den stora sjukdomsbördan för både individ och samhälle halkar vården efter.

Färre deltagare än väntat i intensivåret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-25 09:04 CEST - Statskontoret

Statskontoret konstaterar att Arbetsförmedlingens intensivår har färre deltagare än planerat, även om antalet nu ökar. Skillnaderna i innehåll mellan intensivåret och etableringsprogrammet är än så länge små.

Hög kvalitet och nöjda patienter – trots pandemin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-21 09:30 CEST - Sophiahemmet

Trots pandemin har Sophiahemmet lyckats behålla kvalitet och patientnöjdhet på samma höga nivå som tidigare. Det visar Sophiahemmets patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning för 2021.

Det går att bli frisk från pollenallergi- här är regionerna som är bäst på pollenvaccin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-20 07:00 CEST - Astma- och Allergiförbundet

Med förra helgens påskvärme går pollensäsongen in i en ny fas som är besvärlig för de tre miljoner svenskar som lever med pollenallergi. Allergivaccination kan hjälpa både barn och vuxna, men är fortfarande inte tillgänglig för alla som behöver.

Kroppsvård för mer än 100 miljoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-01 15:50 CEST - PublicInsight

Kroppsvårdsföretag gör affärer för mer än 100 miljoner kronor varje år med offentlig sektor. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight. Hälften av inköpen står regionerna för.

Offentlig sektor köper hissar för 760 miljoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-25 12:18 CET - PublicInsight

Offentlig sektor köper hissar och rulltrappor för 760 miljoner om året. Regionerna står för mer än hälften av de offentliga inköpen av hissar och rulltrappor, visar en ny sammanställning från PublicInsight. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

NCC gör flest affärer på offentlig marknad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-17 08:44 CET - PublicInsight

Drygt 2 250 byggföretag gjorde affärer med offentliga beställare under 2020. Värdet på inköpen uppgick till mer än 56 miljarder och den aktör som gjort offentliga affärer för det högsta affärsvärdet är NCC Sverige AB med drygt tio miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

Överenskommelse klar för förbättrade förbindelser Öckerö–Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-03 14:00 CET - Västra Götalandsregionen

Överenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun, Göteborgs Stad och Trafikverket. Parterna är överens om en övergripande strategi och stegvis process för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040.

OBS. Rättelse i prm: 5,5 miljarder för teletjänster på offentlig marknad (justering av siffror)

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-03 09:56 CET - PublicInsight

Svenska bredbands- och telekomleverantörer sålde tjänster till offentlig sektor för närmare 5,5 miljarder förra året. Statliga beställare står för den största delen av inköpen: 2,4 miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.