Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-15 07:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018.

Fastighetsägare och kommuner får betala producentansvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-09-13 11:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfallstrenden 2006 Uppdaterade siffror

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-06-28 10:34 CEST - Avfall Sverige AB

Avfallstrender: Återvinningen ökar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-05-29 11:00 CEST - Avfall Sverige AB

Ännu en ny skatt drabbar hushållen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-04-28 15:10 CEST - Avfall Sverige AB

Farligt avfall – farligare än många tror

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-03-24 12:30 CET - Avfall Sverige AB

Vi verkar för en bättre arbetsmiljö i avfallsbranschen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2005-11-14 13:00 CET - Avfall Sverige AB

För mycket farligt avfall i soporna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2005-08-24 15:30 CEST - Avfall Sverige AB

Hushållsavfall till tippen har minskat med en miljon ton

Pressmeddelanden - Publicerad: 2005-06-21 12:55 CEST - Avfall Sverige AB