​Medarbetare på Södersjukhuset blir patienter för några timmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-04 12:33 CET - Södersjukhuset AB

Hur gör man för att utforma vården efter patientens behov? Ett sätt är att sätta sig in i patientens perspektiv och det kommer medarbetare på Södersjukhuset att få göra under en workshop där de får möjlighet att vara patienter. Workshopen är en del av Hela Sös lär nytt & uppfinner – Södersjukhusets vecka kring utbildning, utveckling och innovation som pågår 7-11 november.

Nyfödda barn med Downs syndrom mer hjärtfriska idag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-01 07:30 CEST - Södersjukhuset AB

Dagens nyfödda barn med Downs syndrom löper betydligt lägre risk för allvarliga hjärtfel jämfört med i början av 1990-talet. Det visar en ny studie som genomförts på initiativ av läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Anledningen till förändringen är inte känd, men forskarna tror att det sannolikt finns en koppling till fosterdiagnostik.

​Ny vårdenhet på Södersjukhuset ska minska köerna till neurokirurgiska operationer inom Stockholms läns landsting

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-26 07:15 CET - Södersjukhuset AB

Nu öppnar Södersjukhuset en helt ny enhet för att vårda patienter som opererats för neurokirurgiska och neurologiska tillstånd. Den nya enheten ska bidra till att fler neurokirurgiska operationer kan utföras på Karolinska universitetssjukhuset och att patienter får eftervård på rätt nivå. Med denna vårdenhet hoppas Södersjukhuset attrahera nya medarbetare som vill utveckla den neurologiska vården.

Södersjukhuset slår ett extra slag för hjärtat under "Rädda alla hjärtans dag" 15 februari

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-09 08:00 CET - Södersjukhuset AB

Vad händer när hjärtat stannar? Vad gör jag om någon i min närhet har drabbas av hjärtstopp? Kan jag rädda ett liv?

Södersjukhuset anordnar konferens för att förbättra transpersoners hälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-05 07:15 CET - Södersjukhuset AB

Fler än var tredje transperson har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Det visar en enkätstudie från Folkhälsomyndigheten som släppts tidigare i år. För att höja kunskapsnivån kring transpersoners utsatthet och förbättra transpersoners hälsa arrangerar nu Södersjukhuset en konferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

I dag startar Södersjukhusets forskningsvecka!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-02 11:46 CET - Södersjukhuset AB

I dag startar Södersjukhusets forskningsvecka "Hela SÖS forskar" som pågår 2-6 november. En vecka fylld av inspirerande föreläsningar, frågestunder och workshops