Alla kommuner

Dokument - Publicerad: 2017-09-06 16:58 CEST - Fastigo AB

Tabell över kommunpolitikers åsikter kring nybyggnation och ombyggnation i den egna kommunen.

Tabell: Svenska kommunpolitikers inställning till olika arbetsmarknadsåtgärder

Dokument - Publicerad: 2017-09-06 16:59 CEST - Fastigo AB

Kommunpolitikers inställning till åtgärder på arbetsmarknaden för att få fler i jobb.