Europeiska Dyslexiveckan 2015: ”Rätten att läsa”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-02 17:20 CEST - Dyslexiförbundet

Nästa vecka är det den Europeiska Dyslexiveckan. På ett 60-tal platser runt om i Sverige ordnas föreläsningar, öppna hus, bokbord och utställningar för att uppmärksamma läs-, skriv- och räknesvårigheter. Temat för veckan är ”Rätten att läsa”.

Får inte våra lärarstudenter lära sig någonting om dyslexi?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-30 09:50 CEST - Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet FMLS på Almedalen. Idag tisdag arrangerar vi ett seminarium om innehållet i dagens lärarutbildningar och om lärarnas kompetens.

Dyslexiförbundet FMLS seminarier på Almedalen 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 08:00 CEST - Dyslexiförbundet

Vi arrangerar fyra seminarier med fokus på lärarnas utbildning och kompetens, elevernas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna, ansvaret för forskning om insatser för elever med dyslexi, samt rätten för personer med lässvårigheter att få ta del av innehållet i våra medier. Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Ska våra barn äntligen få hjälp?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-17 14:25 CEST - Dyslexiförbundet

Med den nya utredningen som regeringen tillsatta idag kan den utlovade läsa-, skriva- och räknagarantin äntligen bli verklighet. Dyslexiförbundet FMLS utgår från att garantin fokuserar på barn som har särskilt svårt att lära sig läsa, skriva och räkna. Insatser som fungerar för dessa barn, fungerar för alla.

Nominera till Dyslexipriset 2015!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-15 14:54 CEST - Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi har gemensamt instiftat Dyslexipriset. Syftet är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Rekrytering som funkar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-08 15:13 CEST - Dyslexiförbundet

Det ska funka att få, att behålla och att utvecklas i sitt arbete. För alla! För några år sedan, genomfördes en ambitiös statlig utredning som hette Funka, som tyvärr hamnade i byrålådan på Arbetsmarknadsministerns kansli. I den utredningen, tog folk från funktionshindersrörelsen och andra utsedda fram en rad bra förslag för hur situationen på arbetsmarknaden kunde förbättras för människor med funktionsnedsättning.

Dyslexipriset 2015: Nominera en dyslexihjälte!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-04-22 14:03 CEST - Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi har gemensamt instiftat Dyslexipriset. Syftet är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Nu kan din smartphone läsa textremsan på bio

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-25 00:27 CET - Dyslexiförbundet

Din smartphone har just blivit ännu smartare. Nu kan den läsa upp textremsorna när du går på bio. Suveränt för alla som inte läser så snabbt men ändå vill se utländska filmer.'

Prins Carl Philip: ”Alla måste ta sitt ansvar”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-09 23:34 CET - Dyslexiförbundet

Prins Carl Philip fortsätter engagera sig för barn och unga med dyslexi. På måndagen genomfördes på prinsens initiativ en hearing om dyslexi. Under invigningstalet sa prinsen att han bestämt sig för att använda sin roll till att sätta dyslexi på agendan. – De här frågorna är inte enbart viktiga för mig, utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige, sa prinsen.

Prins Carl Philip inviger hearing om dyslexi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-05 10:06 CET - Dyslexiförbundet

Bostadsort och skola avgör hur elever med läs- och skrivsvårigheter bemöts. Prins Carl Philip vill belysa de olika villkoren. På hans initiativ arrangeras den 9 mars ”En hearing om dyslexi”.