Ekologiskt ökar snabbast på Lidl

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-28 14:00 CEST - EkoMatCentrum

Utbudet av ekologiskt har ökat med 117 %, sedan 2014 i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker. Det blir mer och mer att välja på för den trägne ekokonsumenten. Det visar Ekomatcentrums och Naturskyddsföreningens senaste rapport, "Hållbart utbud i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker, juli 2017". Lidl i Märsta har ökat mest, med 385%. Även Stora Coop i Märsta har ökat starkt, särskilt det senaste året.

Gratis resa för skolelever bidrar till fullbokad utställning i Huseby

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-20 12:58 CEST - Region Kronoberg

Tillsammans med Tekniska museet och Huseby Bruk har projektet Mot nya höjder satt upp utställningen "Teknik – då, nu och imorgon". En utställning där vi får följa teknikens utveckling från dåtidens Huseby till den digitala teknikens avgörande roll för människor på flykt idag. Intresset är stort och två veckor efter invigningen är utställningen fullbokad.

Mest ekologisk mat i förskolan!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-14 08:00 CEST - EkoMatCentrum

Äldreomsorgen är bäst på svekologisk mat

Späckade dagar om dyslexi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-08 07:45 CEST - Dyslexiförbundet

Den 20 och 21 oktober ordnar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. På programmet står föreläsningar, workshops och utställningar. Allt med fokus på hur vi kan underlätta vardagen för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Mässan äger rum på Högskolan i Gävle.

Teknik – då, nu och imorgon

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-31 08:28 CEST - Region Kronoberg

Varmt välkommen till invigningen av Teknik - då, nu och imorgon den 1 september. En utställning där skolelever får följa teknikens utveckling och dess betydelse från dåtidens Huseby till dess avgörande roll för människor på flykt idag.

Jobben finns men inte rätt kompetens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-21 11:50 CEST - Region Kronoberg

Det finns en matchningsproblematik i Kronobergs län: människor söker arbete men de har inte den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Matchningen är sämst inom hälso- sjukvård och sociala yrken, pedagogiska yrken och i byggbranschen. Det visar Region Kronobergs årliga rapport om kompetensförsörjningen i Kronoberg.

Flerspråkigt digitalt läromedel gör nytta i Kronobergs skolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-27 10:25 CEST - Region Kronoberg

Inför höstterminen 2016 köpte Region Kronoberg en ettårig länslicens för att tillsammans med kommunerna i regionen utvärdera det digitala läromedlet Studi.se. Läromedlet, som är en webbplats, innehåller närmare 1000 utbildningsfilmer i alla kärnämnen varav ungefär hälften kan användas på sex olika språk. Nu visar en rapport från Region Kronoberg att både användning och nytta har var varit god under det gångna läsåret.

På Migrationsplatsen i Almedalen ställs de svåra frågorna om migration

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-30 14:30 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket har återigen ett omfattande program i Almedalen – i år med 23 programpunkter. – Migrationsplatsen ska bli Almedalens mötesplats för alla som är intresserade av migrationsfrågor, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Radikalisering, medias påverkan, hbtq-kompetens och ungas skolmisslyckanden - Psykologförbundets seminarier i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-27 08:00 CEST - Sveriges Psykologförbund

Hur ska vården agera vid mötet av radikaliserade patienter? Vilket ansvar har media för påverkan av unga? Behövs hbtq-kompetens? kompetens? Kan skolan hjälpa barn och unga som riskerar hamna i utanförskap? Välkommen till Psykologförbundets seminarier i Almedalen! kompetens? kompetens? Kan skolan hjälpa barn och unga som riskerar hamna i utanförskap? Välkommen till Psykologförbundets seminarier i Almedalen!

Timrås skolresultat fortsätter att öka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-20 16:54 CEST - Timrå kommun

För tredje året i rad ökar Timrås skolresultat! Fler niondeklassare i Timrå kommun har behörighet till gymnasiet, och det genomsnittliga meritvärdet ökar.