Radikalisering, medias påverkan, hbtq-kompetens och ungas skolmisslyckanden - Psykologförbundets seminarier i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-27 08:00 CEST - Sveriges Psykologförbund

Hur ska vården agera vid mötet av radikaliserade patienter? Vilket ansvar har media för påverkan av unga? Behövs hbtq-kompetens? kompetens? Kan skolan hjälpa barn och unga som riskerar hamna i utanförskap? Välkommen till Psykologförbundets seminarier i Almedalen! kompetens? kompetens? Kan skolan hjälpa barn och unga som riskerar hamna i utanförskap? Välkommen till Psykologförbundets seminarier i Almedalen!

Timrås skolresultat fortsätter att öka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-20 16:54 CEST - Timrå kommun

För tredje året i rad ökar Timrås skolresultat! Fler niondeklassare i Timrå kommun har behörighet till gymnasiet, och det genomsnittliga meritvärdet ökar.

Fortfarande för många med otrygg anställning i högskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-01 12:01 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Idag presenterar Universitetskanslersämbetet sin årsrapport. Rapporten visar att det är stadigt lägre andel av den forskande och undervisande personalen som har tidsbegränsad anställning, andelen har mellan 2015 och 2016 sjunkit från 30 till 28 procent.

Examen för nya medicinska sekreterare och specialistundersköterskor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-31 08:00 CEST - Region Kronoberg

Nu examineras den första kullen av medicinska sekreterare från Region Kronobergs yrkeshögskola.

Kunskap om dyslexi når inte ut till lärare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-24 16:54 CEST - Dyslexiförbundet

Varför når inte kunskap om effektiv undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter ut till lärarna? Det var en av frågorna som diskuterades under hearingen om dyslexi som hölls den 23 maj 2017. Prins Carl Philip höll det inledande talet och satt sen i publiken och lyssnade till föreläsning och panelsamtal. Andra frågor som diskuterades var att det saknas en nationell utbildningsplan för lärarutbildningarna, att osäkerheten bland lärare och elever är stor om vilket stöd eleverna har rätt till, och hur vi kan få hela styrkedjan från Skolverket till lärare att fungera.

Skolan är ett lotteri för elever med dyslexi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 06:00 CEST - Dyslexiförbundet

– Situationen i skolan måste bli bättre för elever med dyslexi. Många elever får inte det stöd de behöver och har rätt till. För dyslektiker är skolan ett lotteri!

Migrationsverket är Årets arkiv 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-18 09:01 CEST - DIK

Migrationsverkets arkiv har under de senaste åren stärkt sin ställning och har en central roll i myndighetens digitalisering. Det arbetet belönades på onsdagskvällen med att arkivet tog hem den prestigefyllda utmärkelsen Årets arkiv 2017.

Svekologiskt premieras på Ekomatsligan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-16 08:00 CEST - EkoMatCentrum

Ekologiska lantbrukarna kommer att premiera den kommun som hade högst andel inköp av svenska ekologiska livsmedel 2016. Detta kommer att ske på Ekomatsligan den 29 maj i år. 33 procent av alla inköp i offentlig sektor är ekologiska och 61 procent av dessa är av svenskt ursprung.

Dags för invigning av Science gym!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-28 09:06 CEST - Region Kronoberg

Den 3 maj kl. 15.00 invigs Science Gym på Fortnox Arena av Carolina Klüft, Mot nya höjders ambassadör för vårterminen 2017. Satsningen på ett Science Gym är helt unik, något liknande har aldrig tidigare skapats!

H.K.H Prins Carl Philip inleder Dyslexiförbundets hearing den 23 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-07 11:39 CEST - Dyslexiförbundet

Hearingen handlar om elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd.