Magnus Hasselteg

Bilder - Publicerad: 2016-06-09 11:34 CEST - Viva Media Group

#2

App SMSlivräddare

Bilder - Publicerad: 2017-04-28 12:16 CEST - Södersjukhuset AB

SMSlivräddare är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp. Sedan 2010 har systemet använts för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län. Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Dessa data publicerades 2015 i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Läs mer om hur appen och nätverket av SMSlivräddare fungerar https://www.smslivraddare.se/

SHS FSM Claes Wirgin

Bilder - Publicerad: 2020-08-20 09:53 CEST - Sophiahemmet

Claes Wirgin, allmänspecialist på Försäkringsmottagningen vid Sophiahemmet