Alternativ television uppmanar till kritiskt tänkande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-04 09:18 CEST - Södertörns högskola

Under tidigt 2000-tal skapades alternativ television av konstnärer i Europa. Ambitionen var bland annat att uppmana publiken till kritiskt tänkande. Linus Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och Örebro universitet, har i sin avhandling undersökt tre exempel på alternativ television från åren 2004-2008.

Ny bok om svenskbybornas öde i Sovjetunionen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-14 14:43 CEST - Södertörns högskola

Historikern Andrej Kotljarchuk, forskare vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, har just utkommit med en bok som beskriver de olika sociala experiment som invånarna i den svenska kolonin Gammalsvenskby utsattes för under 1900-talets första hälft.

Homofobi närmast institutionaliserad i Litauen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-02 15:10 CEST - Södertörns högskola

I Litauen är det politiska och kulturella klimatet starkt präglat av homofobi. När det gäller de homosexuellas rättigheter behövs både lagändringar och förändringar i synsätt hos befolkningen, skriver Kjetil Duvold och Inga Aalia i en artikel i senaste numret av Baltic Worlds.

Religionsvetare om OS och ramadan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-27 09:32 CEST - Södertörns högskola

Olympiska spelen börjar på fredag 27 juli, mitt under fastemånaden ramadan. På bloggen ”Religionsvetenskapliga kommentarer” uppmärksammas detta under veckan av bland andra religionsvetaren Jenny Berglund vid Södertörns högskola.

Stor religionsvetenskaplig konferens på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-24 11:17 CEST - Södertörns högskola

Den 23-26 augusti anordnas på Södertörns högskola en internationell religionsvetenskaplig konferens, "Ends and Beginnings", som tros bli den största av sitt slag hittills.

Silvermynt första fynden från skeppet Mars

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-20 10:02 CEST - Södertörns högskola

Undersökningen av vraket av 1500-talsskeppet Mars är i full gång. Ett par silvermynt har bärgats och dykarna har siktat en mängd andra föremål. Det marinarkeologiska centret MARIS vid Södertörns högskola är vetenskapligt ansvariga i projektet.

Retorikanalyser av Almedalens partiledartal

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-03 16:04 CEST - Södertörns högskola

Verksamhetsberättelsen Moa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-28 10:22 CEST - Södertörns högskola

Nu är den här - Moa, en verksamhetsberättelse för Södertörns högskola. Läs om högskolans hemliga rum, vårt nya spelprogram, den arabiska våren ur ett Södertörnsperspektiv och mycket, mycket mer.

Östersjöprojektet BERAS uppmärksammas på FN-konferensen Rio+20

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-21 10:54 CEST - Södertörns högskola

Det EU-finansierade projektet BERAS Implementation är inbjudet av Nordiska Ministerrådet till FN-konferensen Rio+20 för att presentera sin utveckling av ekologiska kretsloppssamhällen (Sustainable Food Societies). Projektets mål är att bidra till ett renare Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. Projektets sekretariat finns i Järna i Södertälje där man under flera års tid utvecklat ett framgångsrikt samarbete mellan aktörer från hela livsmedelskedjan också inkluderat kultur och turism. Södertörns högskola är Lead Partner i projektet som har ett trettiotal associerade organisationer.