Campus Flemingsberg växer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-25 13:12 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola breddar bilden av vem som är lärare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-24 14:00 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola deltar på Bokmässan i Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-10 12:37 CEST - Södertörns högskola

Vi är stolta över vårt miljöarbete

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 16:10 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat tack vare vår framgångsrika avfallshantering. Att vi som arbetar med avfall och fjärrvärme bidrar till det gör oss stolta. Vi skapar klimat- och miljönytta långt utanför Sveriges gränser.

Oklar ansvarsfördelning vid medicinering i hemmet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 10:26 CEST - Sophiahemmet

Kris för dialysen i Skåne

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-02 06:15 CEST - Njurförbundet

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, uttalar här sin syn om dialyssituationen inom Region Skåne:

Tjänsten som rektor för Sophiahemmet Högskola tillsatt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-01 14:15 CEST - Sophiahemmet

Njurtransplantationer bör ingå i rikssjukvården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-04 06:15 CEST - Njurförbundet

Fakta:

Patientlagen har gett njursjuka kommunarrest

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-04-23 06:02 CEST - Njurförbundet

Sverige fick en ny patientlag i januari i år. Den nya lagen ska bland annat stärka patientens ställning och rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Detta innebär att tidigare hinder som vissa landsting har infört och som begränsar njursjukas möjlighet till gästdialys har undanröjts. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) infört nya hinder med stöd av patientlagen.

Världsnjurdagen 12 mars - Mät blodtrycket hos alla från 35 år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-12 05:39 CET - Njurförbundet

Mät blodtrycket hos alla från 35 år och för dem med ärftlig njursjukdom i släkten från 20 år