Rapport: Två av tre universitetslärare och forskare är stressade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-09 10:13 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade. Det visar rapporten ”Det akademiska skruvstädet – om it-stress och annan press” som släpps av SULF, Sveriges universitetslärare och forskare idag. Det är ohållbart att lärare och forskare ska arbeta gratis för att upprätthålla kvaliteten.

Bra blandning i Struten men fortsatt resursbrist för den högre utbildningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-01 10:53 CET - Sveriges universitetslärare och forskare

Idag lämnade utredaren Pam Fredman över Styr- och resursutredningens betänkande, den så kallade Struten, till minister Matilda Ernkrans. Utredningen har haft ett öppet arbetssätt och fört en löpande dialog med bland annat SULF. Idag ser vi resultatet och det är bra, på många punkter riktigt bra. Det är dock viktigt att utredningen ses som en helhet och att regeringen inte plockar ut enskilda förslag.

Mats Ericson omvaldes som SULF-ordförande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-23 15:41 CET - Sveriges universitetslärare och forskare

Professor Mats Ericson har idag omvalts som ordförande för SULF, Sveriges universitetslärare och forskare.

Högskolan är ingen kunskapsfabrik - hel årskull utbildas idag utan extra ersättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-27 09:11 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas förberedelse och efterarbete. Det är resultatet av de senaste decenniernas förda politik.

Lärosätena bryter mot lagen – anställningsprocesser inom akademin riggade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-03 10:12 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena lever inte upp till grundlagen – alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den bäst lämpade kandidaten.

Fortfarande för många med otrygg anställning i högskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-01 12:01 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Idag presenterar Universitetskanslersämbetet sin årsrapport. Rapporten visar att det är stadigt lägre andel av den forskande och undervisande personalen som har tidsbegränsad anställning, andelen har mellan 2015 och 2016 sjunkit från 30 till 28 procent.

Dödläge i svensk forskningsfinansiering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 15:27 CET - Sveriges universitetslärare och forskare

Regeringen har idag släppt sin forskningspolitiska proposition. SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, håller med regeringen i mycket av argumentationen, till exempel då det gäller satsningen på tydliga karriärvägar för yngre forskare och att tjänster ska utlysas i konkurrens. Satsningen räcker dock inte till när det gäller balansen mellan basanslag och externa forskningsmedel. Trots tidigare löften kommer regeringen inte att öka andelen basanslag* i statens budget för forskning. Det äventyrar den fria forskningen och SULF är därför mycket kritiskt till regeringens prioriteringar i propositionen.