80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 15:34 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Hur får man fram världsledande och innovativ forskning? Eller annan kunskap som samhället behöver? Alla är överens om att sådan kunskap behövs, ändå saknas den. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen.

Offentlig förvaltning administrerar ihjäl sig – stjäl tid från undervisning och vård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 08:56 CET - Södertörns högskola

Läkare och lärare lägger halva sin arbetstid på administration, och de är långt ifrån ensamma. Svensk offentlig förvaltning håller på att administrera ihjäl sig. IT-system gör inte saken bättre, snarare tvärtom.

Östersjö- och Östeuropakonferens om den nya generationen efter murens fall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-27 11:55 CET - Södertörns högskola

I år är det 25 år, en generation, sedan muren föll – vad betyder det? Den 4-5 december arrangerar CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola den internationella multidisciplinära forskningskonferensen ”Baltic Sea Region and Eastern Europe: A new generation on the move”.

Komplext att lära sig språk

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-27 11:44 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Bara ett fåtal av dem som lär sig ett nytt språk i tonåren eller senare når de mest avancerade nivåerna. Också de som kan ett andra språk riktigt bra, får koncentrera sig mer och blir tröttare än de som talar språket som infödda. Det är några av flera viktiga lärdomar från ett stort forskningsprogram om avancerad andraspråksinlärning, vars resultat presenteras 5 december i Stockholm.

Ny Flexit-utlysning för samman forskare med företag och organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-24 13:56 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tar ytterligare ett steg för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fem anställningar som in-houseforskare vid ABB Corporate Research, Hyresgästföreningen, Invigos, IOGT-NTO samt Svenska golfförbundet.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-21 10:10 CET - Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensvar i forskarsamhället och totalt åtta forskare fick anslag. Nu öppnas andra omgången för de forskare som vill få tid att färdigställa sin forskning, slutföra arbeten och skriva synteser.

Ny utlysning för ABM-sektorn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-18 11:16 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Samlingarna och forskningen

Gemensam satsning på globala utmaningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-07 12:23 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Sametinget utan makt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-21 10:01 CEST - Riksbankens Jubileumsfond