Ändrade krav på evidens i medicinsk forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-07-02 10:03 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Medicinsk vetenskap är sällan så objektiv som vi tror utan styrs av ekonomi, värderingar och praktiska överväganden. I ett pågående forskningsprojekt studeras hur utformningen av medicinska försök håller på att förändras.

Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-23 14:44 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-17 16:54 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Tänka vidare (Thinking Ahead)

Tre forskare i årets Pro Futura-satsning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-08 11:27 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sju forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-08 10:47 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Efter första omgångens succé är det dags att dela ut RJ Sabbatical till ytterligare sju forskare. De sju kommer att få mellan 6 och 24 månader ren forskningstid.

När kändisarna demokratiserades blev vi besatta minnen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-01 15:47 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

100-tals skjortknappar, snusdosor, skrivbord, glasögon och till och med en fimp – det är Andreas Nybloms studiematerial. Han har studerat berömmelsens kulturhistoria genom personliga föremål i Nordiska museets samlingar.

Diskrimineras invandrare i rättsväsendet? - ny forskning undersöker domstolens språkbruk och ritualer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-20 11:38 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Ritualer och språkförbistring gör att personer med invandrarbakgrund tystnar i rättssalen. Deras utsagor blir knapphändigare vilket kan minska trovärdigheten. En pågående studie under ledning av Philip Lalander undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna.

EWK:s teckningar räddas åt eftervärlden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-11 10:09 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Tusentals teckningar av Evert Karlsson, EWK, görs nu tillgängliga för allmänhet och forskare med hjälp av ett omfattande arkivarbete. Arkivet öppnar för ny forskning om den politiska satirikern.

Riksbankens Jubileumsfond 50 år!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-05 09:42 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Den 6 maj är det 50 år sedan Riksbankens Jubileumsfond för första gången sammanträdde och behandlade forskningsansökningar. 2014 delade stiftelsen ut cirka 524 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Korruptionen kartlagd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-04 13:43 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Korruption och dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande.