Pressinbjudan Miljöbalksdagarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-16 09:03 CET - Naturvårdsverket

Intresset för Miljöbalksdagarna är stort. Med drygt 650 anmälda blir Miljöbalksdagarna en viktig arena för diskussion, dialog och information om miljölagstiftningen och dess tillämpning.

Sorteringsanläggningen officiellt i KSRR:s händer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-15 16:29 CET - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Efter fyra veckors testkörningar var det på onsdagen dags för leverantören Optibag att slutligen överlämna den nya sorteringsanläggningen i KSRR:s händer på riktigt.

KSRR kör helt fossilbränslefritt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-13 14:23 CET - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Från och med idag, måndag 13 mars, körs samtliga fordon i KSRRs verksamhet endast på fossilfritt bränsle. Detta blev verklighet när de två nyinstallerade *HVO-tankarna med bio-diesel togs i drift idag.

Pressvisning av KSRR:s sorteringsanläggning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-10 15:50 CET - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

På onsdag den 15 mars tar KSRR över den nya sorteringsanläggningen i Moskogen fullt ut.

Miljözoner viktigt verktyg för renare stadsluft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-09 14:02 CET - Naturvårdsverket

Vägtrafikens utsläpp är den största orsaken till att flera svenska städer inte har tillräckligt ren luft för att klara Sveriges miljökvalitetsnormer och EU:s gränsvärden för kvävedioxid. Naturvårdsverket tillstyrker därför förslaget att ge kommuner möjlighet att införa miljözoner för bilar.

Novus: Svenskarna säger nej till nedskärningar i LSS

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-07 11:39 CET - RBU

Regeringens nedskärningar i LSS och personlig assistans har inget stöd hos svenska folket. Det visar en opinionsundersökning som opinionsinstitutet Novus gjort på uppdrag av RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Första steget till ny skolturné om teknik tas i Timsfors

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-06 10:28 CET - Region Kronoberg

Nu tas första steget för att realisera samarbetet mellan Tekniska museet och projektet Mot nya höjder.

Barn med funktionsnedsättning drabbade av neddragningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-22 12:17 CET - RBU

Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning minskar. Det visar Socialstyrelsens nya lägesrapport om insatser för personer med funktionsnedsättning.

Stöd att söka för ny teknik i stadsutveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-01 11:33 CET - Naturvårdsverket

Avancerad miljöteknik behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 för spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

Lantmäteriet får uppdrag av regeringen – Timrås engagemang har gett effekt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-31 08:53 CET - Timrå kommun

Hösten 2016 uppvaktade Timrå kommun och Timråföretaget Tom Pall Lantmäteriet för att ge sin syn på de långa handläggningstiderna och vilka hinder det skapar för företag som vill växa. Nu har regeringen agerat och gett Lantmäteriet uppdrag att granska handläggningstiderna.