Timrå Kommun sticker ut och tar position inom upphandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-04 10:42 CET - Timrå kommun

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg hos majoriteten av Sveriges kommuner. Kommunerna och kommunala bolag står för 68 procent av alla offentliga upphandlingar per år, det finns därmed förbättringspotential i hur kommunerna bedriver upphandling. En kommun som ligger i framkant är Timrå Kommun som visat sig vara bäst på upphandling i Norrland, med målet att positionera sig även som bäst i landet.

MSB samordnar nationella resurser på Sundsvall Timrå Airport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-23 14:58 CEST - Timrå kommun

Under de senaste dagarna har ett antal helikoptrar anlänt från Tyskland och Litauen till Sundsvall Timrå Airport. De är här för att hjälpa till i släckningsarbetet med de skogsbränder som härjar i länet med omnejd. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som samordnar resurser för flygande brandbekämpning på flygplatsen.

100 företag på 100 dagar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-15 16:26 CET - Timrå kommun

Näringslivskontoret i Timrå kommer under våren att besöka 100 företag på 100 dagar. – Att få träffa 100 företagare är en förmån och det stärker min övertygelse om att det finns en Timrå-anda, säger näringslivschef Christian Söderberg.

Restaureringsarbeten i Ljustorpsån

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-11 09:18 CEST - Timrå kommun

Efter ett års uppehåll återtas arbetena med att utföra biologisk återställning i Ljustorpsån. Arbetet i fält började igår, måndag 10 juli, och pågår under tre dagar. Vid sommarens projekt kommer biologisk återställning utföras på två sträckor längs Ljustorpsån; Tuna nedanför Edsta och Lagfors, övre nedanför dammen i Lagfors.

Lantmäteriet får uppdrag av regeringen – Timrås engagemang har gett effekt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-31 08:53 CET - Timrå kommun

Hösten 2016 uppvaktade Timrå kommun och Timråföretaget Tom Pall Lantmäteriet för att ge sin syn på de långa handläggningstiderna och vilka hinder det skapar för företag som vill växa. Nu har regeringen agerat och gett Lantmäteriet uppdrag att granska handläggningstiderna.

Ny kommunchef på plats!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-01 09:32 CEST - Timrå kommun

Det var i maj som Kommunstyrelsen beslutade om att anställa Andreaz Strömgren som kommunens nya kommunchef. – Nu väntar en intensiv period med genomgång av kommunens vision, mål och verksamheter och hur han vill bygga och utveckla Timrå kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.