Region Kronoberg arrangerar Yrkes-SM 2022

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-01 16:40 CEST - Region Kronoberg

Nu är det klart: Region Kronoberg får vara värd för Yrkes-SM i Växjö 2022.

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-10 10:48 CET - Region Kronoberg

2400 elever och 150 lärare deltar i årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg. Sedan starten för tre år sedan har det skett en tydlig ökning av antalet sökande till vård- och omsorgsutbildningarna i flera av länets kommuner. På måndag startar årets omgång och media är välkomna att vara med.

Stort projekt för kompetensutveckling i vård och omsorg till Kronoberg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-09 10:01 CEST - Region Kronoberg

Strukturfondspartnerskapet har beslutat att stödja projektet ”Framtid vård & omsorg” med ca 12 miljoner kronor under tre år från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ägs av Region Kronoberg och ska drivas av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Målet är att öka attraktiviteten och utveckla nya sätt att höja kompetensen inom vård och omsorg.

Mobil läkare ger patientnära vård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-09 09:46 CEST - Region Kronoberg

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som kan ge kvalificerad medicinsk vård i hemmet. Mobil läkare finns sedan tidigare i Ljungby och Markaryd och nu även i Växjö.

Regional satsning på läromedel för nyanlända

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-23 11:10 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet kan använda Studi.se: ett flerspråkigt digitalt läromedel på arabiska, somaliska, dari, svenska, tigrinska och engelska från åk 4.

Första steget till ny skolturné om teknik tas i Timsfors

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-06 10:28 CET - Region Kronoberg

Nu tas första steget för att realisera samarbetet mellan Tekniska museet och projektet Mot nya höjder.

INBJUDAN: Hur får vi fler att fullfölja gymnasiet i Kronoberg?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-16 09:45 CET - Region Kronoberg

Välkommen till ett seminarium med Inger Ashing, nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet med seminariet är att öka kunskapen kring unga som riskerar att inte fullfölja gymnasiet och att öka samverkan mellan aktörer i Kronoberg som arbetar med dessa ungdomar.

Inbjudan: Tusen personer möts i Växjö för barnens bästa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-14 09:09 CET - Region Kronoberg

På fredag den 16 december möts föräldrar, anhöriga, intresseorganisationer, politiker och personal från verksamheter som arbetar med barn på en konferens om ”Barnens bästa”. Konferensen i Växjö konserthus är fullbokad och flera hundra följer konferensen via webbsändning. Media är välkomna att delta under dagen.