​Medarbetare på Södersjukhuset blir patienter för några timmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-04 12:33 CET - Södersjukhuset AB

Hur gör man för att utforma vården efter patientens behov? Ett sätt är att sätta sig in i patientens perspektiv och det kommer medarbetare på Södersjukhuset att få göra under en workshop där de får möjlighet att vara patienter. Workshopen är en del av Hela Sös lär nytt & uppfinner – Södersjukhusets vecka kring utbildning, utveckling och innovation som pågår 7-11 november.

​Södersjukhuset tar över onkologisk verksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-29 07:00 CEST - Södersjukhuset AB

Lördag 1 oktober tar Södersjukhuset över den onkologiska verksamheten från Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten har bedrivits i sjukhuset lokaler under många år och kommer i och med övergången även att tillhöra Södersjukhuset organisatoriskt.

​Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-15 09:22 CEST - Södersjukhuset AB

För första gången någonsin arrangeras en internationell konferens om sexuellt våld i Stockholm och Sverige. Som värd för the International Conference on the Survivors of Rape (ICSoR) står Södersjukhuset och Akutmottagningen för våldtagna. Konferensen äger rum i samband med att Sexualbrottskommittén presenterar sitt förslag till en samtyckeslag.

​Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset utökar det akuta omhändertagandet av barn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-01 08:21 CEST - Södersjukhuset AB

Från och med idag, torsdag 1 september, utökar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset sitt akuta omhändertagande av barn och ungdomar och tar även emot patienter som har lindrigare brännskador, sårskador, stukningar och enklare frakturer. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer tillsammans med Södersjukhusets kirurgklinik också att vårda barn och ungdomar mellan 10-14 år som drabbats av blindtarmsinflammation. Utökningen är ett led i landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Rekordmånga från Södersjukhuset i årets Prideparad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-25 07:00 CEST - Södersjukhuset AB

Från Södersjukhuset kommer hela 130 medarbetare att gå i årets Prideparad och i stort sett är alla verksamhetsområden representerade. Södersjukhuset är ett sjukhus för alla och har en värdgrund som bygger på respekt för individen. Under Prideveckan deltar medarbetare i paraden, sjukhuset hissar prideflaggan och Venhälsan erbjuder hiv- och syfilistester i Pride Park.

Inbjudan Almedalen: Barns rätt till jämlik hälsa - Rinkebyprojektet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-01 07:00 CEST - Södersjukhuset AB

Seminarium i Almedalen 2016: Barns rätt till jämlik hälsa – Rinkeby som modell för riktad insats

Nyfödda barn med Downs syndrom mer hjärtfriska idag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-01 07:30 CEST - Södersjukhuset AB

Dagens nyfödda barn med Downs syndrom löper betydligt lägre risk för allvarliga hjärtfel jämfört med i början av 1990-talet. Det visar en ny studie som genomförts på initiativ av läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Anledningen till förändringen är inte känd, men forskarna tror att det sannolikt finns en koppling till fosterdiagnostik.

Södersjukhuset bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-04 08:30 CET - Södersjukhuset AB

Vad gör jag om någon i min närhet drabbas av hjärtstopp? Kan snuva och trötthet bero på allergi? Hur vet man att någon har drabbats av en stroke? I vår kan du få svar på de här frågorna när Södersjukhuset bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar för att bjuda på den specialistkunskap som finns på Södersjukhuset. Vid tre olika tillfällen är allmänheten välkommen till oss för att öka sin kunskap om hjärt-lungräddning, allergier och stroke.

Södersjukhuset anordnar konferens för att förbättra transpersoners hälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-05 07:15 CET - Södersjukhuset AB

Fler än var tredje transperson har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Det visar en enkätstudie från Folkhälsomyndigheten som släppts tidigare i år. För att höja kunskapsnivån kring transpersoners utsatthet och förbättra transpersoners hälsa arrangerar nu Södersjukhuset en konferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

I dag startar Södersjukhusets forskningsvecka!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-02 11:46 CET - Södersjukhuset AB

I dag startar Södersjukhusets forskningsvecka "Hela SÖS forskar" som pågår 2-6 november. En vecka fylld av inspirerande föreläsningar, frågestunder och workshops