Geoenergi - akviferlager

Bilder - Publicerad: 2017-10-04 15:44 CEST - Borrföretagen

I ett akviferlager lagras energin i ett grundvattenmagasin, en akvifer. Både värme och kyla kan lagras in i akviferen som då får en varm och en kall sida. Detta gör system en extremt effektiva. Metoden används oftast till större offentliga byggnader, fjärrvärme och fjärrkyla. Ett exempel på geoenergi med akviferlager är Arlanda flygplats.

Geoenergi - Borrhålslager

Bilder - Publicerad: 2017-10-04 15:45 CEST - Borrföretagen

Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg.

Afrikanska fågelsalen 2021

Bilder - Publicerad: 2021-03-09 12:39 CET - VGR Kulturutveckling

Ta klivet rakt in i 1800-talets idévärld. Bild från Afrikanska fågelsalen på Vänersborgs museum.

Framtidsdjur

Bilder - Publicerad: 2021-06-07 16:29 CEST - VGR Kulturutveckling

Några av utställningens broderade framtidsdjur.