Ny avhandling om forna DDR: Ideologisk fasad dolde rasism

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-08 06:00 CET - Södertörns högskola

Enligt propagandan var DDR ett land präglat av folkens vänskap, Völkerfreundschaft, utan interkulturella spänningar. I verkligheten användes invandrare som arbetskraft ur ett ekonomiskt nyttoperspektiv. Inte bara i Västtyskland, också i det socialistiska DDR betraktades gästarbetare som mindre värda och utsattes för rasism.

Föreläsning om romska migranter – en utmaning eller en möjlighet för europeiska städer?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-09 07:32 CEST - Södertörns högskola

Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Risk att asylsökande inte får rätt juridiskt stöd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-30 08:00 CET - Statskontoret

Migrationsverkets arbete med att utse offentligt biträde till asylsökande har allvarliga brister, konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen. Bland annat genomförs inte lämplighetsbedömningen av biträdena på ett enhetligt sätt. För att komma till rätta med bristerna föreslår Statskontoret en ny modell för lämplighetsbedömning av offentliga biträden.

Dalai Lama föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-17 11:32 CET - Södertörns högskola

Den 15 april besöker Dalai Lama Södertörns högskola. Studenter kommer att inbjudas till hans föreläsning ”A Human Approach to World Peace”. Dalai Lama har valt att besöka lärosätet på grund av dess mångkulturella profil och ambitioner att verka för integration och förståelse i samhället.

Kunskap om våld viktigt i arbete mot trafficking

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-02 13:09 CET - Södertörns högskola

Michael Karlsson, forskare vid Södertörns högskola, presenterade den senaste forskningen om trafficking vid riksdagsseminariet ”UNiTE – säg nej till våld mot kvinnor”. Slutsatserna visar på den stora förekomsten av våld, men även att kunskapen om våldet i sin tur kan vara en väg att komma åt problemet.