Nytt beslut om så kallat §3-tillstånd för ordningsvakter på plats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-19 11:27 CET - Kalmar kommun

Från och med idag den 19 november har Kalmar kommun ett nytt tillstånd för ordningsvakter i centrala Kalmar.

Brandman på jobbet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-30 09:27 CEST - Kalmar kommun

Tisdagen den tredje september uppmärksammar vi en otroligt viktig yrkesgrupp - alla de kvinnor och män som är deltidsbrandmän.

Såhär arbetar Kalmar med torkan och brandrisken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-24 15:45 CEST - Kalmar kommun

Det brinner på flera håll i Sverige och riskerna för nya bränder är mycket höga. Just den här veckan är Kalmar län ett av länen i Sverige med högst brandrisk. Vi har dessutom en klass två-varning rörande extremt höga temperaturer i veckan, med dagstemperaturer runt 30 grader.

– Det är ett extremt läge just nu, det är väldigt torrt i marken och en eventuell brand kan sprida sig åt alla håll, säger Karl-Johan Daleén, räddningschef på Kalmar brandkår.

Skärpt eldningsförbud i hela länet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-23 11:19 CEST - Kalmar kommun

På grund av den extrema torka som råder i Kalmar län införs nya riktlinjer gällande eldningsförbudet i hela länet från och med idag, den 23 juli klockan 12:00.

Samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Kalmar Län

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-06 13:01 CEST - Kalmar kommun

I april inleds en utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Kalmar län. Det går ut på att nyttja regionens resurser på ett mer effektivt sätt. – Alla kommuner kan inte ha tillgång till specialresurser och därför sker från april en mer systematisk samverkan gällande just specialresurser, berättar Karl-Johan Daleén, räddningschef Kalmar kommun.