Officer från Nynäshamn invald i Officersförbundets styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 15:21 CET - Officersförbundet

Susanne Nyberg, sjöofficer på Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga omvaldes idag till ledamot i Officersförbundets styrelse.

Gotländsk officer vald till vice ordförande i Officersförbundet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 15:07 CET - Officersförbundet

Försvarsmakten är satt under press och Officersförbundet måste värna anställda soldater och officerares villkor och rättigheter. Det anser Karl-Johan Boberg som idag valdes till förste vice ordförande i Officersförbundet.

Officer från Enköping invald i Officersförbundets styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 14:57 CET - Officersförbundet

Magnus Johansson, officer på Ledningsregementet i Enköping valdes idag till ledamot i Officersförbundets styrelse.

Fyra Blekingeofficerare i Officersförbundets nya styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 14:44 CET - Officersförbundet

Fyra Blekingeofficerare, valdes den 20 november till ledamöter i Officersförbundets styrelse. Målet för den kommande treåriga mandatperioden är att ta tillvara soldaters, sjömäns och officerares intressen. 

Soldat invald i Officersförbundets styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 14:38 CET - Officersförbundet

Officersförbundet har nu beslutat om inriktningen för de kommande tre åren. De viktigaste uppgifterna blir att kämpa för den svenska modellens fortlevnad, samt balans mellan uppgifter och resurser inom försvaret.

Officersförbundet väljer fortsatt väg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-17 16:41 CET - Officersförbundet

Tisdagen den 18 november inleder Officersförbundet sitt förbundsmöte. Förbundet ska besluta om färdriktningen de kommande tre åren, inklusive ny styrelse. Mötet avslutas torsdagen den 20 november.

Officersförbundet om budgetpropen: Det säkerhetspolitiska läget kräver mer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-23 15:15 CEST - Officersförbundet

Förslaget till försvarsbudget för 2015 innebär ingen substantiell förändring av Försvarsmaktens obalans mellan uppgifter och resurser, menar Officersförbundet.

Usel analys av vice statsminister Romson

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-21 13:30 CEST - Officersförbundet

2014-10-21Vice statsminister Åsa Romsons uttalande om försvarets ekonomi, till TT under gårdagen, är under den nivå man kan kräva av en innehavare av den posten, menar Officersförbundet.

Välkommen Peter Hultqvist!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-03 12:58 CEST - Officersförbundet

Officersförbundet välkomnar Peter Hultqvist som försvarsminister. Han tillträder i ett kritiskt skede för Försvarsmakten.

Förändrad försvarspolitik fortfarande hotad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-15 15:44 CEST - Officersförbundet