Ny mobil under granen? Den gamla är guld värd!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-12-28 10:00 CET - Avfall Sverige AB

Kom tomten med en ny mobil? Då kan den gamla lämnas till återvinning!

Lämna julens sopor där de hör hemma

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-12-18 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan även under julen?

Vi fortsätter minska avfallet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-29 11:10 CET - Avfall Sverige AB

Veckan ”Europa minskar avfallet” går mot sitt slut men på många håll i landet fortsätter flera spännande projekt för att förebygga avfall. Det gäller allt från projekt för att minska matsvinnet till att uppmuntra till återanvändning via biståndsorganisationer.

Eurest Services ger gästerna tips och information om avfallsminskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-26 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande projekt för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. Ett av projekten pågår på Eurests Services restauranger, som finns i hela landet.

”Ingen reklam tack” ska spara en halv miljon kg papper

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-25 10:55 CET - Avfall Sverige AB

Denna vecka pågår "Europa minskar avfallet", ett projekt som stöds av EU-kommissionen med Avfall Sverige som nationell samordnare. 57 spännande aktiviteter för att förebygga avfall anordnas på mer än 250 olika orter i Sverige. En av dessa arrangeras av det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem.

Svenskarna vill minska sina avfallsmängder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-24 10:55 CET - Avfall Sverige AB

Drygt en tredjedel av svenska folket tror inte att den egna konsumtionen påverkar mängden avfall. Tre fjärdedelar av svenskarna gör redan i dag något för att minska mängden avfall, lika många kan tänka sig att göra ännu mer. Det framgår av en undersökning som Avfall Sverige och Naturvårdsverket låtit göra.

Veckan då det händer….

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-21 10:30 CET - Avfall Sverige AB

Den 21-28 november anordnas 57 spännande projekt om att förebygga avfall, på mer än 250 olika orter i Sverige - veckan "Europa minskar avfallet" går av stapeln! Allt från projekt för att minska matsvinnet i livsmedelshandel till att uppmuntra till återanvändning av kläder och saker via biståndsorganisationer. Bland mycket, mycket annat. Projekt som förhoppningsvis kommer att fortleva även efter veckans slut.

Ingen mat i soporna när Europa minskar avfallet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-10-28 10:45 CET - Avfall Sverige AB

I stället för att slänga överbliven mat ska skolrestaurangen på Thorin Business School i Gävle och Arken konferenscenter i Göteborg skänka den till ideella föreningar. ICA Tuna i Lund gör lunchmat av varor med kort bäst-före datum, Eurests ca 150 restauranger ska mäta avfallet och jobba för avfallsminskning mot både matgäster och anställda.

Avgifta soppåsen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-09-14 09:30 CEST - Avfall Sverige AB

Bara du kan se till att din soppåse inte skadar din omgivning. Gör ett aktivt val - se till att inte lägga något farligt avfall i soporna!