Skamligt att så få myndigheter lever upp till kraven på grundläggande tillgänglighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-26 15:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman med anledning av resultatet av Handisams enkätstudie om tillgänglighetsarbetet hos svenska myndigheter. Det är bara fem myndigheter som uppfyller Handisams samtliga kriterier för grundläggande tillgänglighet. Ett 50-tal myndigheter har till och med backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet. Resultatet är skrämmande. Sedan mer än tio år finns en förordning som säger att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att arbeta på en myndighet och att besöka den. Ytterst är detta en demokratifråga.  – En förordning är inte tvingande. Det innebär att vi inte kan överklaga eller få en rättslig prövning när myndigheterna brister i tillgänglighet. Tar inte myndighetssverige tillgänglighetsarbetet på större allvar, måste det till en lagstiftning. Handikappförbundens krav på otillgänglighet som diskrimineringsgrund blir än mer viktigt att ställa idag, avslutar Ingrid Burman.   Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Riksdagskandidater svarar på frågor om funktionshinder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-27 20:03 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. - Alla måste bli lika informerade inför ett val, annars är det inte demokrati, säger Mats Ahlsén, chefredaktör och ansvarig för den lättlästa valsajten Allaväljare. Människor har rätt till information utifrån sina egna förutsättningar. Tillgänglig information är en förutsättning för delaktighet och demokrati. Svaren från enkäten kommer att presenteras under september. Kontakt:Ingrid Burman, ordförande i HandikappförbundenE-post: ingrid.burman@hso.seMobil: 070-343 95 87 Mikael Klein, politisk sekreterare HandikappförbundenE-post: mikael.klein@hso.seMobil: 070-480 71 66 ________________________________________________________________________

Långt kvar innan barn kommer till tals

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-03-03 16:21 CET - Funktionsrätt Sverige