Dela på jobben - ett sätt att minska arbetslösheten?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-01 13:02 CEST - Södertörns högskola

Målsnöret nått – 27 % ekologiskt i offentlig sektor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-04 07:45 CEST - EkoMatCentrum

27 % kan vi summera de ekologiska inköpen till vid årsskiftet. Det är en ökning med drygt 17 procent eller 4 procentenheter, nästan dubbelt så stor ökning som året innan.

96 kommuner, regioner och landsting har nått 25 % eller mer och klassar därmed in i Ekomatsligan 2015. De utgör 31 % av landets kommuner, landsting och regioner. Det är 40 fler än 2013, då det endast var 56.

Landsting och regioner är generellt bättre än kommuner på ekologiska inköp.

Staten – en attraktiv arbetsgivare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-30 09:00 CEST - Statskontoret

Svårare att få individuella insatser för personer med ADHD!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-28 08:01 CEST - Misa AB

Utvecklingen går åt motsatt håll, det är slutsatsen som Marie Eklund kommit fram till när hon gjort uppföljning av rapporten "Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna få och behålla ett arbete." Det blir allt svårare att få de individuella insatser som vi vet är avgörande för personer med ADHD.

Forskningskonsulent på Misa AB föreläser på NNDR 2013 i Finland!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-28 07:09 CEST - Misa AB

Jennie Andersson, forskningskonsulent på Misa AB, föreläser på Nordic Network of Disability Research konferensen i Turku/Åbo, Finland den 30-31.a maj 2013. Nordic Network of Disability Research är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare som främjar forskning och utveckling inom området funktionshinder.

Låg sjukfrånvaro i staten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-29 08:00 CEST - Statskontoret

Det autonoma barnet – en svensk litterär innovation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-01-28 07:27 CET - Riksbankens Jubileumsfond