Risken för halka har ökat i Norrland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-26 09:04 CEST - SMHI

Kartan visar förändring av nollgenomgångar vid olika mätstationer under vintrarna (december till februari) 1991- 2012 jämfört med 1962-1990.

Effektivisera yrkeshögskolans verksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-22 08:00 CEST - Statskontoret

Trenden är tydlig, fler går yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen satsar mer resurser på yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan, som har ett ansvar för utbildningarnas kvalitet och resultat, behöver utveckla sina analyser av arbetsmarknadens behov och få arbetsgivarna delaktiga i utbildningarna. Det konstaterar Statskontoret i en analys av myndigheten som genomförts på uppdrag av regeringen.

Sociologiutbildningar vid Södertörns högskola håller hög kvalitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-30 13:54 CEST - Södertörns högskola

I Högskoleverkets granskning av kvaliteten på utbildningarna vid landets lärosäten får sociologiutbildningarna vid Södertörns högskola bedömningen hög kvalitet.

Misa håller föredrag om resultat från tre undersökningar om gymnasiesärskolan.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-13 09:55 CET - Misa AB

Ulrika Dahlgren (Misa Skärholmen) och Peter Hurtig (Misa HK) redovisade resultatet från tre undersökningar på tre olika gymnasiesärskolor i Stockholmslän.

Misa har medverkat i EU-projektet "Building Bridges"

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-03 15:29 CET - Misa AB

Misa har tillsammans med fyra andra medlemsländer i Europa färdigställt EU-Projektet ”Building Bridges” som syftade till att förbättra den allmänna medvetenheten och kunskapen om personer med särskilda behov. Projektet har pågått sedan hösten 2009 och avslutades under september 2011.

Skamligt att så få myndigheter lever upp till kraven på grundläggande tillgänglighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-26 15:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman med anledning av resultatet av Handisams enkätstudie om tillgänglighetsarbetet hos svenska myndigheter. Det är bara fem myndigheter som uppfyller Handisams samtliga kriterier för grundläggande tillgänglighet. Ett 50-tal myndigheter har till och med backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet. Resultatet är skrämmande. Sedan mer än tio år finns en förordning som säger att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att arbeta på en myndighet och att besöka den. Ytterst är detta en demokratifråga.  – En förordning är inte tvingande. Det innebär att vi inte kan överklaga eller få en rättslig prövning när myndigheterna brister i tillgänglighet. Tar inte myndighetssverige tillgänglighetsarbetet på större allvar, måste det till en lagstiftning. Handikappförbundens krav på otillgänglighet som diskrimineringsgrund blir än mer viktigt att ställa idag, avslutar Ingrid Burman.   Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Riksdagskandidater svarar på frågor om funktionshinder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-27 20:03 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. - Alla måste bli lika informerade inför ett val, annars är det inte demokrati, säger Mats Ahlsén, chefredaktör och ansvarig för den lättlästa valsajten Allaväljare. Människor har rätt till information utifrån sina egna förutsättningar. Tillgänglig information är en förutsättning för delaktighet och demokrati. Svaren från enkäten kommer att presenteras under september. Kontakt:Ingrid Burman, ordförande i HandikappförbundenE-post: ingrid.burman@hso.seMobil: 070-343 95 87 Mikael Klein, politisk sekreterare HandikappförbundenE-post: mikael.klein@hso.seMobil: 070-480 71 66 ________________________________________________________________________

Långt kvar innan barn kommer till tals

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-03-03 16:21 CET - Funktionsrätt Sverige

En av fyra väljer att köpa mindre nötkött

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-30 09:00 CEST - Studieförbunden

Fler vill påverka miljön, 85 procent väljer ekologiska varor och över 40 procent försöker påverka livsmedelspolitiken med sina val. Det visar en ny undersökning. Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman ser en tendens till att vilja påverka maten och miljön: "Nära två av tio ungdomar kan dessutom tänka sig att engagera sig genom studieförbunden eller annat föreningsliv ”.

Information når fram genom lätt svenska, bilder och personlig kontakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-08-18 09:40 CEST - Avfall Sverige AB

Informationen till hushållen i syfte att öka återvinningen av våra sopor har blivit bättre. Men det finns en grupp som kanske inte beaktats tillräckligt: nysvenskar. Lättläst svenska, mera bilder och personlig kontakt är några faktorer som gör att dessa grupper tillgodogör sig informationen lättare.