Skamligt att så få myndigheter lever upp till kraven på grundläggande tillgänglighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-26 15:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman med anledning av resultatet av Handisams enkätstudie om tillgänglighetsarbetet hos svenska myndigheter. Det är bara fem myndigheter som uppfyller Handisams samtliga kriterier för grundläggande tillgänglighet. Ett 50-tal myndigheter har till och med backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet. Resultatet är skrämmande. Sedan mer än tio år finns en förordning som säger att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att arbeta på en myndighet och att besöka den. Ytterst är detta en demokratifråga.  – En förordning är inte tvingande. Det innebär att vi inte kan överklaga eller få en rättslig prövning när myndigheterna brister i tillgänglighet. Tar inte myndighetssverige tillgänglighetsarbetet på större allvar, måste det till en lagstiftning. Handikappförbundens krav på otillgänglighet som diskrimineringsgrund blir än mer viktigt att ställa idag, avslutar Ingrid Burman.   Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Dags att gå från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-02-23 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman talar idag, tisdagen den 23 februari, på Arbetsmarknadsdepartementets och Socialdepartementets gemensamma konferens om villkoren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. En stor grupp människor utestängs från arbetsmarknaden idag. Människor med en funktionsnedsättning väljs i stor utsträckning bort och nekas tillträde till arbetsmarknaden. Detta oavsett konjunkturläge och regeringsfärg. Det handlar inte om några små grupper - i Sverige har var tionde människa en nedsatt arbetsförmåga beroende på sin funktionsnedsättning. Allt för länge har handikappolitik, som hanteras av Socialdepartementet, dominerat när det gäller att säkra rätten till arbete för människor med funktionsnedsättning. Handikappförbunden anser att det är dags att tala i termer av arbetsmarknadspolitik och använda arbetsmarknadspolitiska verktyg för att skapa en inkluderande arbetsmarknad. Handikappförbunden konstaterar att trots den historiskt långa högkonjunkturen i  Sverige då sysselsättningen i samhället i stort ökade, har utvecklingen varit den motsatta för människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga – det vill säga en sjunkande sysselsättningsgrad.  Detta är ett misslyckande för både lagstiftaren och för arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen på arbetsmarknaden innebär att staten har överlåtit en stor del av arbetsmarknadens funktion till parterna. Parterna har varit bra på att företräda dem de är satta att företräda, de som har arbete. Däremot har varken lagstiftaren, staten, eller parterna lyckats skapa en arbetsmarknad som inkluderar personer med en funktionsnedsättning. Utanförskapet för dessa har inte förändrats sen det började mätas 1996. För att en inkluderande arbetsmarknad ska bli verklighet krävs ett nytt synsätt på människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Det krävs att vi går från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsdepartementet har en avgörande roll i det arbetet.   PressinbjudanArbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Sluta experimentera med människors liv och hälsa!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-12-03 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Uttalande av Handikappförbundens ordförandemöte - 43 förbund i samverkan - den 2 december 2009