Första spadtaget för äldreboendet Strandhagen Gnesta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-19 06:13 CEST - Gnesta kommun

Provade på funktionsnedsattas vardag i Gnesta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-14 07:44 CEST - Gnesta kommun

Mot ytterligare ett rekordår för GnestaExpo

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-13 14:35 CEST - Gnesta kommun

Företagarfrukost - Sörmlandssoffan nu i Gnesta!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-03 16:33 CEST - Gnesta kommun

Företagsfrukosten Sörmlandssoffan är Sörmlands största mötesplats för företagsamma personer. Här får besökarna lyssna på inspirerande gäster, mingla med andra besökare, ta del av roliga reklampauser och inspireras i sin entreprenörsanda. Syftet med eventet är att lyfta Företagsamma Sörmland och visa ett pärlband av inspiratörer och entreprenörer som sätter Sörmland på kartan.

Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.

Invigning av badet vid Frösjö strand i centrala Gnesta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 15:19 CEST - Gnesta kommun

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-09 09:00 CEST - Statskontoret

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för femte året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har också fortsatt ökat.

Företagare allt nöjdare med Gnesta kommuns service

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-26 15:44 CEST - Gnesta kommun

Andres Muld ny styrelseordförande i Energikontoren Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-25 20:29 CEST - Energikontor Sydost

Andres Muld, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, valdes idag till ordförande för styrelsen i Energikontoren Sverige, under föreningens årsmöte i Uppsala. Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor, som arbetar med att främja energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal och regional nivå.

Första spadtag i Gnesta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-04 08:35 CEST - Gnesta kommun