Sound of Sörmland i Gnesta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-24 10:11 CEST - Gnesta kommun

Förbättrade betyg från Gnestas medborgare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-24 08:31 CEST - Gnesta kommun

Johan Rocklind

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-24 08:31 CEST - Gnesta kommun

Johan Rocklind

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-24 08:31 CEST - Gnesta kommun

En vinnare utsedd att bygga bostäder på Frösjö Strand

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-09 15:26 CEST - Gnesta kommun

Statligt ägda asylbostäder inte kostnadseffektivt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-01 12:00 CEST - Statskontoret

Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder, visar Statskontorets analys.

Sagolika Sörmland lanseras på webben!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-29 15:46 CEST - Gnesta kommun

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-13 09:00 CEST - Statskontoret

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för tredje året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har bytt trendriktning och ökat väsentligt från föregående år.

Färre kvinnor i ledningen vid större myndigheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-13 08:30 CEST - Statskontoret

Fördelningen mellan män och kvinnor i statliga myndigheters ledningsgrupper är relativt jämn. Andelen kvinnor varierar mellan verksamhetsområden. För de allra största myndigheterna är fördelningen mer ojämn. Det visar en unik sammanställning från Statskontoret.

Inbjudan första spadtag Frösjö strand

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-04-26 21:02 CEST - Gnesta kommun

Tisdagen den 28 april 2015 tas det första spadtaget för utbyggnad av park, badplats, småbåtshamn och gator i Frösjö strand i centrala Gnesta.