Avfall Sveriges synpunkter på biogasstrategin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-01 09:59 CEST - Avfall Sverige AB

Smart användning av energiresurser sparar både pengar och miljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-07-07 12:56 CEST - Avfall Sverige AB

Genom att använda kommunernas samlade energiresurser smartare sparar vi både pengar och miljö. Det vittnade samtliga medverkande om, vid seminariet Miljöpolitik på riktigt! under årets Almedalsvecka. Genom hållbara system för vatten, avlopp, fjärrvärme och biogasproduktion bli städernas system jämförbara med de naturliga kretsloppen.

Miljöpolitik på riktigt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-30 16:14 CEST - Avfall Sverige AB

Sverige och världen står inför stora utmaningar på miljö- och klimatområdet. Energi och resursanvändningen ska minska, liksom utsläppen av luft-, mark- och vattenföroreningar och mängden avfall. Politik syftar till att åstadkomma långsiktiga samhällslösningar och mycket kan göras lokalt.

Den hållbara staden byggs underifrån

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-22 16:59 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige, Gasföreningen, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten bjuder in till seminarium på temat "Den hållbara staden byggs underifrån".

Fyra nya kvinnor i Avfall Sveriges styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-08-13 09:59 CEST - Avfall Sverige AB

Återvinningen ökar mer än avfallsmängderna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-05-29 11:30 CEST - Avfall Sverige AB

Har avfallshanteringen någon plats i klimatarbetet?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-05-25 10:00 CEST - Avfall Sverige AB