Solenergidagarna i Sydost

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-29 15:24 CEST - Energikontor Sydost

Den 1-31 maj 2014 genomförs Solenergidagarna i Sverige med massor av aktiviteter med tema solenergi. I Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronobergs län) kan man bland annat besöka utställningar, lyssna på föreläsningar och pröva en smart solgrill.

Länen i sydöstra Sverige vill ha lokalt producerad och konsumerad biogas – nytt tankställe invigs i Mosekrog 3/5

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-28 16:01 CEST - Energikontor Sydost

Den första av tre nya tankställen invigs lördagen den 3 maj i Mosekrog norr om Kalmar. Allmänheten bjuds in på öppet hus kl. 12 – 15 för att se anläggningen och olika typer av gasdrivna fordon. En regional strategi för biogas som tagits fram av Biogas Sydost, visar det finns både potential och investeringsvilja i regionen. Bakom strategin står länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Forskning ska ge hållbart skogsbränsleuttag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-09 07:00 CEST - Energikontor Sydost

Ett nystartat forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö ska ge nya kunskaper som kan omsättas i praktiska lösningar för små skogsbruk. Det kan exempelvis handla om hur man kan skörda grenar, toppar och gallringsris för energitillverkning på ett miljövänligt och lönsamt sätt. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun. Projektet presenteras på ett bioenergiseminarium torsdagen den 10 april.

Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp med 70 %

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-03 09:07 CET - Energikontor Sydost

Genom att samlasta sina varor och leveranser via en samlastningscentral har kommuner stora möjligheter att minska sina utsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten. En studie som Energikontor Sydost har gjort visar att kommuner i Kronobergs län kan minska antalet leveranser med 60 – 80 % samt sina koldioxid-utsläpp med upp till 70 % genom att införa en samordnad varudistribution.

Lokalproducerade grönsaker året runt med smart återvinning av värme

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-19 07:00 CET - Energikontor Sydost

Nu startar en kartläggning av möjligheterna att använda spillvärme för att värma växthus så att grönsaksodling blir möjligt en större del av året än idag. Det är tanken med det projekt som Miljöresurs Linné, Växjö kommun och Energikontor Sydost nu drar igång med stöd av Energimyndigheten och Länsstyrelsen.

Möt Karlskronahems energifamilj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-10 11:35 CET - Energikontor Sydost

Familjen Facuse-Theologou i Gullaberg har utsetts till vinterns energifamilj av Karlskronahem, och nu ska de coachas av Energikontor Sydosts Christel Liljegren. Tid: Tisdagen den 10 december kl 17:00. Plats: Gullabergsvägen 10 A, Karlskrona.

Åsikten i Ljungby bidrar till att Kronoberg ligger i topp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-26 13:40 CET - Energikontor Sydost

Kronobergs län är bäst i landet på att bygga lågenergihus, vilket framgår av en ny rapport från LÅGAN-programmet. Ett av husen som ingår i rapporten är Åsikten i Ljungby, där energiförbrukningen är långt mindre än byggnormens krav. Åsikten visas för medlemmarna i GodaHus den 28 nov kl. 13.15 på Axel Ångbagares gata 1, och då har även media möjlighet att närvara.

I Mundekulla ger solen extra kraft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-21 11:35 CET - Energikontor Sydost

Riktigt energisnåla hus och hus med smarta energilösningar visas under några dagar för allmänheten. Lördagen den 23 november visas bland annat ett bra exempel på hur man som kan producera el själv. På Mundekulla kurs och retreatgård finns en av Kalmar läns större solcellsanläggningar, som installerades i augusti 2013. Anläggningen är på 120 m2 och förväntas producera ca 18000 Kwh el om året.

Kronoberg bygger mest lågenergibyggnader i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-18 16:29 CET - Energikontor Sydost

Detta framgår av en ny rapport från LÅGAN-programmet där Energimyndigheten samverkar med Sveriges byggindustrier med syftet att öka kunskapen om och etablera en marknad för lågenergibyggnader. Av andelen nybyggda lågenergibostäder i förhållande till den totala bostadsproduktionen så ligger Kronobergs län i topp med 23 % säger projektledaren Åsa Wahlström.

Mat och klimat på agendan i Karlskrona

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-06 09:54 CET - Energikontor Sydost

Utan mat står vi oss slätt och samtidigt står maten för ungefär en fjärdedel av klimatgasutsläppen. Hur får vi en matproduktion med minimerad klimatpåverkan? Och hur mycket energi används egentligen vid vår matproduktion?