Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-10 08:36 CET - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar vill kunna möta den ökade mängden asylsökande barn och ungdomar med hög kompetens och föreslår att Skolverket får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för en mer offensivt mottagande med kraftfulla satsningar på språkstöd, elevhälsa, validering och studiehandledning på modersmålet.

Pressinbjudan: Ansvarskonferens i Malmö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-09 08:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Ett av de viktigaste områdena är tillit och tilltro i styrningskedjan – hur ser den lokala huvudmannanivån på det? Vilken bild har aktiva skolledare? Hur ser våra nationella skolpolitiker på ansvarsfrågan. Möt representanter från riksdagen och fristående huvudmän och rektorer, som diskuterar hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre.

Bra höjning till skolledarna men fortfarande för låga löner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-03 08:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

​Lönerna för landets skolledare har höjts med drygt tio procent de senaste två åren. Men det går alldeles för långsamt, säger förbundsordförande Matz Nilsson när årets löneförhandlingar startar för Sveriges skolledare. Han varnar för att bristen på erfarna skolledare kan bli ännu större om inte lönerna höjs rejält. Vår utgångspunkt är att ingen skolledare ska ha en lön under 50 000 kronor.

Pressinbjudan: Ansvarskonferens i Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-02 08:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Lena Hallengren, S, ordf utb utsk, Camilla Waltersson Grönvall, M, ledamot utb utsk, Karin Pleijel, MP och Helene Odenjung, FP, Göteborgs stad samt Marcus Strömberg, vd Academedia, diskuterar tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson och några rektorer om hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre, både i Göteborg och i landet i stort?

Pressinbjudan: Ansvarskonferens 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-01-12 07:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

​Nu arrangerar Sveriges Skolledarförbund sin andra ansvarskonferens. Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic, grundskoledirektör Håkan Edman, Stockholm och Sofia Larsen, chef grundskola Academedia, diskuterar tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson och några rektorer om hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre?

Offentlig förvaltning administrerar ihjäl sig – stjäl tid från undervisning och vård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 08:56 CET - Södertörns högskola

Läkare och lärare lägger halva sin arbetstid på administration, och de är långt ifrån ensamma. Svensk offentlig förvaltning håller på att administrera ihjäl sig. IT-system gör inte saken bättre, snarare tvärtom.

Fyra guld till Skåne i Lilla Ekomatsligan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-27 15:00 CET - EkoMatCentrum

Lunds kommun tog hem fyra guld och Malmö ett i årets Lilla Ekomatsliga. Alvesta knep det sjätte guldet. Diplom i tre valörer delades ut av Lars Nellmer, KRAVs VD, till 22 skolor och förskolor på Nordic Organic Food Fair i Malmö på måndagen. Det blev två vinnare, Håkan Olsson och Katarina Nilsson, från Lund, som var och en toppade ligan med ofattbara 99 procent ekologiska inköp vardera.

Lilla Ekomatsligans vinnare koras på Nordic Organic Food Fair

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-24 07:30 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till Lilla Ekomatsligan den 27 oktober på Nordic Organic Food Fair på Malmömässan. Inte mindre än 52 skolor och förskolor klassade in i årets Lilla Ekomatsliga, 33 förskolor, 11 skolor och 9 skolor & förskolor. Diplom i tre valörer, guld, silver och grönt kommer att delas ut av Lars Nellmer, KRAVs VD. På måndag kl. 10.45 avslöjar vi vinnarna.

Bäst i världen på ekologiskt i offentlig sektor?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-15 07:00 CEST - EkoMatCentrum

Ekomatcentrum premierade under måndagen Ekomatsligans vinnare med god hjälp av Bosse Rappne. 59 kommuner och landsting fick diplom för höga ekologiska inköp under 2013. Premieringen skedde under festliga omständigheter och kombinerades med många intressant föreläsare och trendiga presentationer på temat ”Klimatsmarta matvanor”.