Elever med funktionsnedsättning sorteras bort

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-09 08:30 CEST - Funktionsrätt Sverige

Unga med funktionsnedsättning får en sämre utbildning och har en lägre utbildningsnivå än andra. Det minskar möjligheterna till ett gott vuxenliv. För att vända utvecklingen behöver skollagen och läroplanen skrivas om, hävdar Handikappförbunden.

Små förändringar i resursfördelningen till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-20 07:00 CEST - Statskontoret

Pratig svensk skolkultur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-11 15:25 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Högskolans organisationsform har allt mindre betydelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-20 12:59 CET - Statskontoret

Tredje träffen för lärare som deltar i Hållbar kliv i Växjö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-22 14:10 CEST - Energikontor Sydost

Tisdagen den 23 oktober och torsdagen den 25 oktober kl 14‐30 – 17.00 genomförs den tredje träffen för lärare som deltar i Hållbar kliv i Växjö på Bäckaslövsskolan. Det blir workshop kring energiexperiment som lärarna direkt kan applicera i klassrummet, dessutom delas ”Energilådan” ut till deltagande skolor.

Effektivisera yrkeshögskolans verksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-22 08:00 CEST - Statskontoret

Trenden är tydlig, fler går yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen satsar mer resurser på yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan, som har ett ansvar för utbildningarnas kvalitet och resultat, behöver utveckla sina analyser av arbetsmarknadens behov och få arbetsgivarna delaktiga i utbildningarna. Det konstaterar Statskontoret i en analys av myndigheten som genomförts på uppdrag av regeringen.

Nytt rekord av sökande till Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-18 14:34 CEST - Södertörns högskola

På jakt efter den goda läraren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-26 11:28 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Den goda läraren

Minskat matsvinn gav Bjurhovdaskolan EU-pris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-20 08:36 CEST - Avfall Sverige AB

Bjurhovdaskolan i Västerås har vunnit ett EU-pris för att man lyckats minska matavfallet i skolrestaurangen med 49 procent. Och man tycks ha ändrat beteendet långsiktigt hos dessa elever, för förändringen består!