Nya svindlande ekohöjder - 18 procent ekologiskt i offentlig sektor 2011

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-15 21:31 CEST - EkoMatCentrum

Snart är vi i mål, bara 7 procentenheter kvar till 25 %-målet. EkoSverige snurrar på i offentlig sektor och nådde nästan 18 % ekologiskt under 2011. Fortsätter det i samma takt når vi 25 procents målet 2013. En handfull stora kommuner och landsting drar det stora lasset. En fjärdedel av landets kommuner har ännu så länge inte hoppat på Ekomatsligan mot 25 procents målet.

Möt Misa på Särskolansrikskonferens 2012 i Växjö!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-07 11:15 CEST - Misa AB

Misa deltar som utställare på särskolans rikskonferens i Växjö den 9 och 10 Maj på Växjö Konserthus. Lyssna på flera intressanta föreläsare.

Vad händer efter gymnasiesärskolan?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-02 13:49 CEST - Misa AB

Misa AB finansierar ett forskningsprojekt ”Särskolan och sen” som görs av Jessica Arvidsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad. Delstudie 1 presenterades på HAB 2012 i Örebro.

Hur arbetar vi med bildning i praktiken?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-20 09:06 CET - Södertörns högskola

Misa håller föredrag om resultat från tre undersökningar om gymnasiesärskolan.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-13 09:55 CET - Misa AB

Ulrika Dahlgren (Misa Skärholmen) och Peter Hurtig (Misa HK) redovisade resultatet från tre undersökningar på tre olika gymnasiesärskolor i Stockholmslän.

Det här är mina erfarenheter av särskolan och arbetslivet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-13 09:21 CET - Misa AB

Göran Tingström (Misa Kompetens Ab) föreläste på Länsstudiedagarna i Skaraborg den 12:e mars, om sina upplevelser av att gå på särskola och hur det var att börja ett ”riktigt arbete” efter skolan.

Två nya erfarenhetsbaserade lärarutbildningar hösten 2012

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-12 11:59 CET - Södertörns högskola

Det är stora behov av högskoleutbildade inom förskola och fritidshem. Hösten 2012 startar Södertörns högskola två erfarenhetsbaserade lärarutbildningar för barnskötare och obehöriga lärare inom fritidshemsverksamhet, för att möta kommunernas efterfrågan.

Handikappförbunden har fått DATE!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-27 15:19 CEST - Funktionsrätt Sverige

Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever. Projektet ska under tre år skapa, pröva och sprida en modell som elever med och utan funktionsnedsättning använder för att tillgänglighetsgranska sina skolor.Det vanliga i dag är att någon kommer ut till skolorna och informerar elever och lärare om olika funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Målet med DATE är att elevernas egna aktiviteter med stöd av lärare vidgar perspektivet kring tillgänglighet från att endast röra barn med funktionsnedsättning till att omfatta alla. Det enkla budskapet är att en skolmiljö som fungerar för barn med funktionsnedsättning gynnar alla barn.Alla barn är med och sätter dagordningen. På så vis blir eleverna delaktiga i arbetet för en tillgänglig och användbar skolmiljö. Arbetet med funktionshinderperspektivet får en helt ny kraft – eleverna får lära, pröva och omsätta i praktiken. Att göra och själv få pröva öppnar upp för nya synsätt och perspektiv bland de som får möjlighet att testa. Eleverna som deltar i DATE får också arbeta konkret med demokratiska processer.Konkret riktar sig projektarbetet till elever och lärare i årskurs 4-7. Lärare och elever i tre pilotskolor ska erbjudas att medverka till att arbeta fram ett metodmaterial för tillgänglighetsgranskning. Pilotskolorna ska sedan pröva och utvärdera materialet så att det slutligen kan färdigställas och spridas till landets kommuner och skolor. Materialet ska kunna användas i skolornas likabehandlingsarbete och inom ramen för kursplanen.Arbetet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv där FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Design för alla är utgångspunkt.Kontaktpersoner:Linda Bergfeldt, Utvecklingschef, 08-546 404 22 linda.bergfeldt@hso.seAnnika Nyström Karlsson, Kanslichef, 546 404 23 annika.nystrom.karlsson@hso.se Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Energi i femman

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-20 16:55 CEST - Energikontor Sydost

”Nu pågår uppladdningen inför Energy Forum för fullt”