Östersjöprojektet BERAS uppmärksammas på FN-konferensen Rio+20

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-21 10:54 CEST - Södertörns högskola

Det EU-finansierade projektet BERAS Implementation är inbjudet av Nordiska Ministerrådet till FN-konferensen Rio+20 för att presentera sin utveckling av ekologiska kretsloppssamhällen (Sustainable Food Societies). Projektets mål är att bidra till ett renare Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. Projektets sekretariat finns i Järna i Södertälje där man under flera års tid utvecklat ett framgångsrikt samarbete mellan aktörer från hela livsmedelskedjan också inkluderat kultur och turism. Södertörns högskola är Lead Partner i projektet som har ett trettiotal associerade organisationer.

Lösningar för ett hållbart jordbruk i ny bok

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-11 14:37 CEST - Södertörns högskola

Det moderna jordbruket ger billig mat, men flyttar de reella kostnaderna till miljön och till framtida generationer. I den nya boken ”Morgondagens jordbruk” presenteras utförligt bakgrunden till den situation som vi står inför idag, men även lösningen på några av vår tids mest akuta miljöproblem. Tisdag 12 juni kl. 13 presenteras boken i Södertörns högskolebibliotek.

Viktigt erkänna lokalsamhällens sociala komplexitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-29 11:47 CET - Södertörns högskola

Bevarandeprojekt i lokalsamhällen i tredje världen har ofta en alltför snäv syn på projektdeltagarna och misslyckas därför i hög grad i sina föresatser. Deltagare i projekten är inte bara användare av naturresurserna, utan har även komplexa sociala och kulturella kopplingar som sträcker sig utanför byn och strikta kategoriseringar. Det menar Fred Saunders, som disputerat vid Södertörns högskola.

Nya doktorander på högskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-14 14:36 CEST - Södertörns högskola

För första gången välkomnar nu Södertörns högskola doktorander som kommer att genomföra hela sin forskarutbildning vid högskolan. Det är följden av att högskolan förra året tilldelades examensrätt på forskarnivå inom fyra områden.

Kretsloppssamhället räddningen för Östersjön

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-16 10:43 CEST - Södertörns högskola

Hälften av det kväve och fosfor som kommer ut i Östersjön kommer från jordbruket. Enda sättet att minska övergödningen är att ställa om jordbruket, menar forskare i EU-projektet BERAS Implementation. På en konferens den 25-26 maj presenteras ett alternativ för hållbar utveckling i Östersjöområdet – det ekologiska kretsloppssamhället.

Historiska ägandeförhållanden av skog viktig faktor för biologisk mångfald

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-31 13:56 CET - Södertörns högskola

Sofia Eriksson visar i sin avhandling hur skogens sammansättning kan förklaras av historiska brukningsformer. Disputationen sker den 11 februari.

Avfall Sveriges synpunkter på biogasstrategin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-01 09:59 CEST - Avfall Sverige AB