Var med och påverka luftvårdspolitiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-23 09:00 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet.

De svenska fjällen lockar allt fler utländska besökare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-07 08:00 CEST - Naturvårdsverket

Två av tre fjälldestinationer och fjällstationer uppger att antalet utländska besökarna har ökat de senaste fem åren. Fler än 150 000 utländska vandrare, cyklister och löpare väntas komma till fjällen denna sommar. Nederländska besökare ökar mest och vildmarksupplevelsen är den främsta besöksanledningen. Det visar en ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet.

Många saknar kunskap om problemet med invasiva främmande arter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-01 09:17 CEST - Naturvårdsverket

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenskar inte är medvetna om att invasiva främmande arter är ett miljöproblem. Få vet att de själva kan bidra för att minska spridningen av invasiva främmande arter.

Oerfarna fjällbesökare underskattar fjällens snabba väderväxlingar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-24 08:00 CEST - Naturvårdsverket

De svenska fjällen lockar allt fler oerfarna besökare, många med bristande utrustning och kunskaper. Ett vanligt misstag är att underskatta fjällvädret och dess snabba växlingar. Det visar en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

SGU medverkar i våtmarkssatsningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-20 11:24 CEST - Naturvårdsverket

Genom att ta fram geologiskt underlag och beslutsstöd till länsstyrelser ska Sveriges geologiska undersökning (SGU) vara ett stöd i våtmarkssatsningen som Naturvårdsverket håller i.

Friluftslivet som öppna data

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-18 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Nu blir det lättare för besökare i Sveriges skyddade områden att se vilka leder och anordningar som finns i området. Informationen presenteras i kartverktyg hos Naturvårdsverket och alla länsstyrelser, samt som öppna data som är fria att använda i egna applikationer.

Totalt sett lika många lodjur som i fjol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-15 07:00 CEST - Naturvårdsverket

Resultatet från årets inventering visar att det finns cirka 1200 lodjur i Sverige. Det är ungefär lika många som vid förra inventeringsperioden och populationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Baserat på resultatet ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur.

Bättre dricksvattenledningar och minskat matsvinn; Nya pengar till innovationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 14:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ger drygt 20 miljoner till 16 innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Sverige och Norge tar fram gemensamt underlag till vargförvaltningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 13:45 CEST - Naturvårdsverket

Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket har gjort en gemensam beställning för ett expertutlåtande gällande effekterna på den skandinaviska vargpopulationen vid olika jaktuttag. Syftet är att synliggöra vilka konsekvenser olika jaktuttag eller beskattning av varg medför för den skandinaviska vargpopulationens utveckling och respektive lands möjlighet att uppnå/upprätthålla sina mål.

Dödlig afrikansk svinpest kan spridas vid jakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-12 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest sprider sig just nu i Europa och närmar sig Sverige. Sjukdomen är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida sjukdomen vidare, till exempel vid vildsvinsjakt. Därför uppmanas jägare till försiktighet för att sjukdomen inte ska hota vildsvinsstammen och den svenska grisnäringen.