Pressinbjudan: En hållbar utveckling för nästa generation?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-06 16:02 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Att tobak är dåligt för hälsan känner de flesta till. Men vad gör tobaksindustrin för vår planet och en global hållbar utveckling? Den 7 november bjuder Länsstyrelsen i Hallands län in till en inspirationsdag för att prata om hälsa och hållbarhet.

Pressinbjudan: Regional kustsamverkan ska möta problem med översvämning och erosion i Skåne och Halland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-25 12:54 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.

Samhällsbyggande i fokus på miljömålskonferens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-24 09:59 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Halland är ett expansivt län med högt exploateringstryck för nya bostäder och industritomter. Detta ställer stora krav på att samhällsplaneringen görs mot avvägda mål om hur vi vill att samhället ska se ut. Bygger vi för nutiden eller framtiden?