Är Västerbotten en gastronomisk region? Eller flera?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-31 09:18 CEST - Södertörns högskola

Är Jämtland en gastronomisk region? Eller flera?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-16 15:48 CEST - Södertörns högskola

Nya svindlande ekohöjder - 18 procent ekologiskt i offentlig sektor 2011

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-15 21:31 CEST - EkoMatCentrum

Snart är vi i mål, bara 7 procentenheter kvar till 25 %-målet. EkoSverige snurrar på i offentlig sektor och nådde nästan 18 % ekologiskt under 2011. Fortsätter det i samma takt når vi 25 procents målet 2013. En handfull stora kommuner och landsting drar det stora lasset. En fjärdedel av landets kommuner har ännu så länge inte hoppat på Ekomatsligan mot 25 procents målet.

Kretsloppssamhället räddningen för Östersjön

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-16 10:43 CEST - Södertörns högskola

Hälften av det kväve och fosfor som kommer ut i Östersjön kommer från jordbruket. Enda sättet att minska övergödningen är att ställa om jordbruket, menar forskare i EU-projektet BERAS Implementation. På en konferens den 25-26 maj presenteras ett alternativ för hållbar utveckling i Östersjöområdet – det ekologiska kretsloppssamhället.

Matavfall blir biogas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-07-06 14:44 CEST - Avfall Sverige AB

Får det kosta någonting för konsumenten att införa matavfallsinsamling och biogasproduktion? Ja, sa en enig publik vid Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i dag. Temat var matavfall och biogas.