Primärvårdsjour till kl. 24 alla dagar i Tanumshede även under 2022

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-28 15:37 CEST - Västra Götalandsregionen

Det blir fortsatt utökat öppethållande till kl. 24 varje dag vid jourcentralen i Tanumshede även under 2022. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde 28 oktober en överenskommelse med styrelsen för Närhälsan kring detta uppdrag.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-22 15:15 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om fortsatt samarbete med Ågrenska kring familjevistelser, och fastställde sin detaljbudget för 2022. Vidare godkändes en rad överenskommelser om regionövergripande hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Förstärkt uppföljning kring beroendeframkallande läkemedel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-21 15:38 CEST - Västra Götalandsregionen

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden förstärker under en period sin uppföljning av Närhälsan Bäckefors vårdcentral gällande förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om vårdöverenskommelser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-18 13:40 CEST - Västra Götalandsregionen

​Under sitt sammanträde 14 oktober beslutade västra hälso- och sjukvårdsnämnden om vårdöverenskommelser för åren 2022-2023 med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 6 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-06 12:04 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat att förlänga avtalet med SOS Alarm AB om dirigering av ambulanser.

Nytt avtal skrivs med Smärthjälpen Sverige AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-05 09:29 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar avtal med Smärthjälpen Sverige AB i Göteborg om diagnostisering och behandling gällande fibromyalgi, långvarig smärta som inte är cancerrelaterad, och/eller Myalgic Encephalomyelitis (ME).

Vårdöverenskommelser för invånarna i kommunerna runt Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-01 17:08 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde 1 oktober för sin del vårdöverenskommelser (VÖK) för åren 2022–2023 med styrelserna för Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och tandvårdsstyrelsen.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vårdöverenskommelser 2022-2023

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-30 15:12 CEST - Västra Götalandsregionen

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 30 september:

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 23 september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-23 15:03 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om det så kallade sistahandsansvaret inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, och om en utvecklad vårdprocess för barn och unga med ADHD, autism, intellektuella funktionsnedsättningar och språkstörning.

Patienterna nöjda med Västra Götalandsregionens sjukhusvård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-14 10:13 CEST - Västra Götalandsregionen

De allra flesta av Västra Götalandsregionens patienter är nöjda med sjukhusvården. De upplever att bemötandet är gott och att vårdbehoven tillgodoses. De känner sig också väl omhändertagna och trygga. Det visar resultaten från Nationella patientenkäten 2021.